Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ASPIRE Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att stödja hantering och tillgång till avvikelserelaterad information, för att göra hantering av avvikelser mer effektiv. Projektet genomförde en första studie och följde fem fallföretag. I många svenska tillverkningsföretag är ett grundläggande behov att bli bättre på att samla in och effektivt nyttja avvikelseinformation. Därför sattes projektets mål att utveckla en metodik som skulle stödja tillverkande företag en successiv utveckling mot datadriven avvikelsehantering, från kanske en situation utan någon data från produktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet utvecklade en konceptuell metodik som hjälper företag att hantera avvikelser effektivt, för att erhålla mer datadrivet arbetssätt. Huvuddelarna är en manuell avvikelseloggning; workshops för planering och uppföljning; ett arbetssätt med samverkande förbättringsloopar för produktionsprestanda och för datadrivet arbete; och en verktygslåda för lösningar. Dessutom utformades ett tekniskt koncept för billig datainsamling. Förväntad påverkan är faktabaserade beslut, bättre prestanda, vilket leder till ökad konkurrenskraft, hållbarhet och automatisering.

Upplägg och genomförande

Metoden har baserat på forskningsarbete och fallstudier förbättrats iterativt och successivt. Fokus och förhållanden i varje enskild fallstudie skilde sig åt, med aktiviteter som inkl manuell loggning, nya dataloggningslösningar, simulering och coachning. Metodiken diskuterades vid möten, som genomfördes hos de flesta av partnerna. Arbetet och samverkan med företagen påverkades av pandemin. Som en viktig del av projektet har resultat presenterats både i akademiska och industriellt öppna forum.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2021

Diarienummer 2018-01588

Statistik för sidan