ASPIRE Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Forsknings- och innovationsprojekt för kostnadseffektiv automatisering

Syfte och mål

Produktion och logistik är mycket komplexa med beroenden mellan många samverkande dynamiska system och frekventa förändringar. Frekventa avvikelser från produktionsplanen är vanliga trots systematiskt arbete för att öka processtabiliteten. Projektet syftar till att stödja hantering av avvikelser och omplanering av uppgifter genom att automatisera utvalda informationsflöden och -processer. Projektet utvecklar en metodik som hjälper företag att specificera sina behov, och en modell som beskriver behovet av informationsunderlag och -automatisering .

Förväntade effekter och resultat

Konkurrenskraften förväntas öka som ett resultat av mer automatiserad och effektiv hantering av avvikelser inom produktionen. Förbättrad informationsautomatisering ger snabbare reaktion och flexibilitet mot avvikelser och förändringar i produktionsplaner, samt minskad propagering av störningar. Ökad automation kommer att ge tillgång till relevant information och öka kunskapen om händelser. Dessutom väntas metoden ge företagen bättre underlag för framtida investeringar i tekniska lösningar, vilket också ökar användningen av automation.

Planerat upplägg och genomförande

Modell och metodik utformas baserat på erfarenheter från fallstudier hos industripartner som var och en täcker olika behov och aspekter. Projektet utvecklar teknik och lösningar för ökad digitalisering och informationsautomatisering. En viktig del av projektet är spridningen av resultat och lösningar till svensk industri, särskilt till små och medelstora företag. Projektet är genomförs på 30 månader, leds av Swerea IVF, och genomförs tillsammans med Chalmers, KTH, Brogren Industries, Federal-Mogul, Volvo Penta, Tyri Lights och Marcus Komponenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 april 2018

Diarienummer 2018-01588

Statistik för sidan