ASP - Autopilot Site to Plant

Diarienummer 2017-01944
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Syftet med det här projektet är att bygga ett säkert och effektivt transportsystem som har möjlighet att fungera både i trånga utrymmen och på allmän väg. Systemet skall arbeta med stöd, eller utan stöd från olika infrastruktursystem såsom GPS, WiFi och 4G. I underjordsgruva blir det WiFi, men ingen GPS. På ytan blir det GPS men inget WiFi.I det här projektet kommer vi att ta fram ett första förslag på ett allmänt gränssnitt mellan olika delar av systemet. Det ger framtida möjligheter till samarbeten, både forskning och utveckling, utanför den nu bildade projektgruppen.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från projektet väntas bli både nya och mer mognade tekniker för fordons automatisering samt ny kunskap kring vad som krävs för att uppnå trafiksäkerhet i effektiva transportlösningar. Resultaten kommer att uttryckas som genomförda demonstrationer, avhandlingar/rapporter och erfarenheter hos deltagande individer i industrin och högskola. Ytterligare arbete utanför detta projekt kommer att krävas för att industrialisera och vidare kapitalisera detta projekts resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet utvecklar två olika transportsystem av förarlösa lastvagnar som ger hög trafiksäkerhet och för gruvverksamheten optimerad användning av fordonen. Systemens kommer att stödjas genom en utökning av befintlig infrastruktur i gruvområdet. Det första autonoma transportsystemet kommer att transportera malm från brytningsrummen nere i gruvan upp till ytan. Malmen transporteras från omlastnings-planen vid gruvan till anrikningsverket av en i projektet framtagen förarlös dragvagn med tillhörande trailer-släp. Transporterna övervakas via ett trafikledningssystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.