ASP - Autopilot Site to Plant

Diarienummer 2017-01944
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 1 362 113 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI