ASP - Autopilot Site to Plant

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 1 362 113 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2017-01944sv.pdf (pdf, 426 kB)

Senast uppdaterad 27 februari 2020

Diarienummer 2017-01944

Statistik för sidan