Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Arenaprojekt PTC Maj 2017 Bharat Forge Kilsta AB Nivå 1

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att initiera ett FoU projekt där en metodik för minimering av restspänningar efter smidning och värmebehandling av flygmotorkomponenter utvecklas. Målet var att utreda om simulering kan användas som ett verktyg för minimering av restspänningar. Slutsatsen är att metodik för simulering måste utvecklas och kompletteras med exempelvis konturmetoden samt valideras med hjälp av praktiska tester. Slutsatsen var även att konsortiet har resurser för genomförande av ett FoU projekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet kom fram till att befintlig simuleringsmetodik måste utvecklas och kompletteras med exempelvis konturmetoden. Metodiken måste valideras med hjälp av praktiska smidestester. Projektet kom fram till att det är möjligt att genomföra sådan tester på Bharat Forge. Ett seminarium för fortsatta diskussioner planeras där underleverantörer till flygindustrin bjuds in att delta.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes i form av telefonmöten och företagsbesök på Bharat Forge och GKN. Möjligheter med simulering av restspänningar efter svalning, etappglödgning och utskiljningshärdning diskuterades och initiala tester med simulering av svalning i nickelbaslegering genomfördes på Bharat Forge. Även möjligheter med konturmetoden och möjligheter för praktiska smidestester på Bharat Forge diskuterades. Ett framtida seminarium tillsammans med underleverantörer till flygindustrin diskuterades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juli 2017

Diarienummer 2017-02890

Statistik för sidan