Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och pålitlighet i additiv tillverkning av metall

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 577 194 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Verifieringstekniken som utvecklats inom projektet gör det möjligt att i realtid övervaka processen lager för lager. Även fast det var möjligt att framställa material med olika egenskaper efter printing normaliserades egenskaperna för det valda materialet i projektet (höglegerat stål) av värmebehandlingen. På så sätt kunde robusta och predikterbara egenskaper på komponenter skapas.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade verifieringstekniken finns nu kommersiellt tillgänglig vilket ökar möjligheten för snabbare optimering av processen och utveckling av nya material i PBF-EB. Materialtillverkaren i projektet har kommit ökat sin kunskap kring deras materials egenskaper vid tillverkning genom PBF-EB och vilka möjligheter som finns för framtida kommersialisering. Projektparterna har i projektet utvecklat sina testmetoder för provning av AM-material vilket är av stor vikt för en ökad industrialisering.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av verifieringstekniken var utmanande och löpte istället parallellt med processutvecklingen av materialet i PBF-EB. Eftersom processparametrarnas inverkan på egenskaperna normaliserades av värmebehandlingen blev fokus istället att snabbare utforska processfönstret för att hitta områden med intressanta egenskaper. En empirisk predikteringsmodell utvecklades där parametrar som ger hög densitet över ett brett processfönster hittades med god precision.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 april 2022

Diarienummer 2018-00809

Statistik för sidan