Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och pålitlighet i additiv tillverkning av metall

Diarienummer 2018-00809
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 737 663 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Syfte och mål

För att öka industrialiseringstakten och etablera additiv tillverkning (AT) i Svensk industri ska projektet utveckla ny verifieringsteknik och valideringsmetodik, på ett skräddarsytt sätt, för att öka robustheten i AT. Målet är att vid projektets slut kunna övervaka tillverkningsprocessen under drift samt prediktera egenskaper i additivt tillverkade komponenter av stål.

Förväntade effekter och resultat

Ökad övervakning i processen gör det möjligt att förstärka robustheten genom en ökad förståelse för hur olika parametrar i processen påverkar produkten för den additiva tillverkningsprocessen. I samband med ny valideringsmetodik och verifieringsteknik blir effekten en mer robust process med predikterbara egenskaper på slutkomponenten. Då projektets aktörssammansättning representerar hela värdekedjan kommer resultaten från ett lyckat projekt att kunna tillämpas och spridas naturligt i de olika nätverken för en snabb implementering.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planerar utveckla metodik för att identifiera det funktionella processfönstret för pulverbäddsfusion med elektronstråle (PBF-EB) och relatera de olika processinställningarna till komponentens materialegenskaper samt inkorporera in-situ processövervakning. Resultat ska kunna användas av AT-användare för att kunna prediktera egenskaper i tillverkade komponenter samt kunna ha in-situ processkontroll. Den utvecklade metodiken och tekniken kommer att valideras genom demonstratorer i olika applikationer i tunga fordon och i tillverkning av verktyg.

Externa länkar

Projektbeskrivning hos Metalliska Material

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.