Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och pålitlighet i additiv tillverkning av metall

Diarienummer 2018-00809
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 737 663 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material