Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av innovativa digitala verktyg för effektiv och intelligent räddningstjänst

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Lunds Tekniska Högskola Inst f bygg- & miljöteknologi
Bidrag från Vinnova 3 257 000 kronor
Projektets löptid oktober 2023 - oktober 2026
Status Pågående
Utlysning Avancerad digitalisering - Möjliggörande tekniker
Ansökningsomgång Avancerad och innovativ digitalisering 2023 - andra utlysning

Syfte och mål

Projektets grundläggande hypotes är att bättre användning av data från ett byggnadsverk kan ge beslutsunderlag som medför en effektivare och säkrare insats vid en eventuell brand. I projektet kommer det att undersökas hur data från olika typer av sensorer i byggnadsverk kan användas tillsammans med en digital brandmodell (s.k. tvillingbyggnad) för en effektivare räddningstjänst. Detta kan ske i det förebyggande arbetet eller i ett operativt arbete. En viktig del av arbetet är att undersöka vilken typ av data som kan samlas in och hur den kan användas för ett bättre beslutsfattande.

Förväntade effekter och resultat

Idag måste räddningstjänsten i många fall förlita sig på vad de ser utvändigt vid brand i byggnad och detta kan mycket väl vara fullgott i enklare byggnader, men i större komplexa byggnadsverk så är det svårare att få en översikt av situationen. Projektet avser visa att räddningsinsatser kan genomföras säkrare och mer effektivt om räddningsledningen får tillgång till beslutsunderlag som bygger på data som kommer från sensorer inifrån byggnaden. Projektet har därför en potential att skapa förändring i hur räddningsinsatser genomförs i komplexa byggnadsverk.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en inventering av sensorer och brandskyddsinformation för s.k. ”smart firefighting”. Därefter skapas en digital brandmodell med hjälp av datorsimuleringar och maskininlärning, genom att inhämta sensordata kan brandmodellen användas för att beskriva nuvarande och även förutsäga kommande förhållande i en byggnad. Experiment genomförs för att utvärdera modellens pålitlighet, och användbarheten av sensorer och brandmodellen för räddningstjänsten testas vid praktiska räddningsövningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2023

Diarienummer 2023-01911

Statistik för sidan