Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användarvänligt mobilitetssystem för städer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Integrated Transport Research Lab, MMK
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att skapa ett utvecklingsarbete för att göra kollektivtrafiken så attraktiv att den kan konkurrera med privat biltrafik i städer. Två viktiga innovationer har stor potential; nya mobilitetstjänster samt utvecklingen av autonoma fordon. Det fortsatta projektarbetet struktureras i tre ämnen: I. Systemutformningen för transporttjänster där informations-, boknings- och betalsystem kopplas samman i sömlöst. II. Utveckling av ett användarvänligt gränssnitt. III. Design och utformning av fordon och andra fysiska komponenter i det integrerade mobilitetssystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nya mobilitetstjänster kan göra det möjligt för resenären att hitta smartaste rutten från dörr till dörr. Det kan vara en kombination av traditionell kollektivtrafik, hyrcykel, hyrbil/bilpool, taxi och taxiliknande tjänster, delad bil och samåkning. Utan förarkostnad kan små, flexibla och bekväma förarlösa fordon som är tillgängliga vid tider och platser då efterfrågan är lägre, bli ekonomiskt försvarbara att komplettera traditionella kollektivtrafiken. Det är en förutsättning för att det nya smarta sömlösa transportsystemet utan den privata bilen ska kunna förverkligas.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen består av forskare och aktörer från företag/intressegrupper. Stockholms stad och SLL har också deltagit. Syftet har varit att identifiera möjligheter och hinder för att förverkliga det nya mobilitetssystemet. Pågående forsknings- och utvecklingsarbete har inventerats. Scenariostudier, rollspel och workshops har genomförts. Särskild vikt har lagts vid användarens behov. Resultatet är en gemensam bild och ett ramverk för en projektplan om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas som också inbegriper idéer för affärsmodeller och drift av mobilitetssystemet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00394

Statistik för sidan