Användarinformation och interaktion - USI

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94750 VCL/Navet
Bidrag från Vinnova 16 201 554 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI