Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem

Diarienummer 2015-03858
Koordinator Borås Energi och Miljö AB - Borås Energi och Miljö AB, Borås
Bidrag från Vinnova 3 553 587 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Mångfaldslabbet - normkritisk innovation genomförandeprojekt 2015

Syfte och mål

Syftet är att bidra till ett biloberoende, effektivare och mer inkluderande avfallssystem. Dagens bilbaserade system begränsar utifrån genus, funktionsvariation och ålder, men bidrar också till segregation. Målet är att i samverkan med användare utveckla en fungerande tjänsteprototyp baserad på socialt företagande för omhändertagande, inklusive återbruk, av hushållens avfall.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet blir en tjänsteprototyp redo att lanseras i full skala. Viktiga effekter är att visa konkreta möjligheter med normkritiskt tjänstinnovation i avfallssystemet, och en lösning som kan tillämpas på många platser. De förväntade miljöeffekterna av tjänsten är ett mer effektivt avfallsystem som bättre gynnar återcirkulering och återbruk, och förebygger nedskräpning. Förväntade sociala effekter inkluderar ett mer biloberoende och mindre diskriminerande avfallsystem, stärkt social sammanhållning i Norrby och arbetstillfällen kopplade till tjänsten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas på plats i bostadsområdet Norrby, och inom ramen för den etablerade Innovationsplattformen i Borås och nyttja dess resurser, erfarenheter och upparbetade nätverk. Projektets innovationsprocess bygger på en kombination av användardriven innovation som ansats och Design Thinking som process. Rakt igenom processen kommer normkritiska innovationsmetoder att tillämpas. Extra vikt kommer att läggas på rekrytering av medverkande som avspeglar mångfalden i samhället. Effekterna av tjänsteprototypen på avfallssystemet kommer att följas och mätas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.