Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem

Diarienummer
Koordinator Borås Energi och Miljö AB - Borås Energi och Miljö AB, Borås
Bidrag från Vinnova 3 436 744 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att bidra till biloberoende, effektivare och mer inkluderande avfallssystem. Det har projektet gjort genom att olika parter i avfallssystemet, i projektet, utvecklat en djupare förståelse för hur det traditionella avfallssystemets design/utformning hindrar alla medborgare från en likvärdig tillgång till systemet. Med den utvecklade och testade prototypen visade projektet också att det går att expandera avfallssystemets ramar och komplettera det med tjänster som inte är bilberoende och som dessutom bidrar till ökad social sammanhållning i bostadsområden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är en utvecklad och testad prototyp av tjänsten Retur-Cykeln. Testet utfördes i huvudsak i Norrby, ett område med många höga flerfamiljshus. Men testet skedde också i villaområdet Brämhult och i flerfamiljsområdena Alideberg och Östermalm i Borås. Under testet samlades över 2 ton bråte in för sortering vid Återvinningscentral och Återbruk. Mycket lite av bråten hade lämnats till återbruk utan tjänsten och risken är hög för att övrig bråte hade blivit kvar i förråd eller lämnats på andra platser än ÅVC. Tjänsten visade sig fungera lika bra i höghusområden som i villakvarter.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs huvudsakligen i Norrby och använde sig av nätverk via Innovationsplattform Borås, men etablerade och tog kontakt även med lokala formella och informella nätverk i Norrby för att få access till användarperspektiv och för att få till ett djupgående användarperspektiv på tjänsten och dess nyttoleverans. Normkritiska innovationsmetoder användes i samverkan med processer från designtänkande och tjänstens effekt på avfallssystemet mättes av Högskolan i Borås. Stor effekt fick närvaron i Norrby och att samtliga projektparter deltog i tjänstens drift under testet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03858

Statistik för sidan