ANTIDIABETIC FOOD CENTRE Stage 4

Diarienummer 2016-03332
Koordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Att generera kunskap för utveckling av innovativa livsmedelskoncept för prevention av T2DM. Forskningen bedrivs enligt hypoteserna: 1) Den postprandiella fasen driver oxidativ stress och lågggradig inflammation. 2) Livsmedelskoncept som påverkar tarmfloran kan förbättra metabola riskparametrar. 3) Antidiabetiska livsmedelskoncept som minska systemisk inflammation förbättrar kognitiva funktioner. 4) En multifunktionell kostapproach som påverkar inflammation är fördelaktigt i relation till kardiometabola riskmarkörer och viktreglering hos friska.

Förväntade effekter och resultat

Ny kunskap om den antidiabetiska potentialen hos livsmedel, livsmedelsfraktioner, måltidssupplement och multi-funktionella kostkoncept finns tillgängligt. Nya resultat kring modellering av tarmflorans sammansättning för optimering av metabola parametrar kommer att genereras. Ny kunskap kommer också att genereras via användning av nya analysmetoder såsom metabolomics.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsprogrammet fokuserar på att identifiera livsmedelsrelaterade mekanismer som kan utnyttjas i nya livsmedelskoncept med potential att förhindra T2DM, hjärtkärlsjukdomar och fetma. Speciellt fokuseras forskningen på att underlätta aptitreglering och minska den låggradiga inflammationen.

Externa länkar

Länk till projektets websida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.