Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ANTIDIABETIC FOOD CENTRE Stage 4

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för AFCs verksamhet var att verka för prevention av fetma, typ 2 diabetes och relaterade metabola störningar genom utveckling och dokumentation av evidensbaserade innovativa livsmedelskoncept.

Långsiktiga effekter som förväntas

Forskning inom AFC har genererat unika resultat bl a avseende mekanismer involverade i samspelet kost-tarmflora-värdmetabolism och aptitreglering, antidiabetiska och anti-obesogena effekter av bär, te, kryddor samt kombinationseffekter av livsmedel, nya potentiella prebiotika, identifiering av respondser/non-responder fenomen relaterat till tarmfloramedierade effekter, nya sätt att reglera postprandiell glykemi och aptitreglering, samt bevis för livsmedels möjligheter att förbättra kognitiv förmåga.

Upplägg och genomförande

Forskningsstrategin baserades på gemensam identifiering av hypoteser och etablering av forskningsinfrastruktur inkluderande viktiga vetenskapliga och analytiska plattformar såsom faciliteter for humana studier, tarmflorasekvensering och profilering av metabolom (metabolomics). Konsortiet främjar tvärvetenskaplig forskning inom ramen för de identifierade hypoteserna och inkluderade en strategi som bidrag till parternas beredskap att ta hand om forskningsresultat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03332

Statistik för sidan