Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ANTIDIABETIC FOOD CENTRE Stage 4

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Centrum för preventiv livsmedelsforskning
Funding from Vinnova SEK 14 000 000
Project duration January 2016 - January 2018
Status Completed

Purpose and goal

Det övergripande målet för AFCs verksamhet var att verka för prevention av fetma, typ 2 diabetes och relaterade metabola störningar genom utveckling och dokumentation av evidensbaserade innovativa livsmedelskoncept.

Expected effects and result

Forskning inom AFC har genererat unika resultat bl a avseende mekanismer involverade i samspelet kost-tarmflora-värdmetabolism och aptitreglering, antidiabetiska och anti-obesogena effekter av bär, te, kryddor samt kombinationseffekter av livsmedel, nya potentiella prebiotika, identifiering av respondser/non-responder fenomen relaterat till tarmfloramedierade effekter, nya sätt att reglera postprandiell glykemi och aptitreglering, samt bevis för livsmedels möjligheter att förbättra kognitiv förmåga.

Planned approach and implementation

Forskningsstrategin baserades på gemensam identifiering av hypoteser och etablering av forskningsinfrastruktur inkluderande viktiga vetenskapliga och analytiska plattformar såsom faciliteter for humana studier, tarmflorasekvensering och profilering av metabolom (metabolomics). Konsortiet främjar tvärvetenskaplig forskning inom ramen för de identifierade hypoteserna och inkluderade en strategi som bidrag till parternas beredskap att ta hand om forskningsresultat.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2016-03332

Page statistics