Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Antibakteriella Textilier och Non-Woven Material

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det ursprungliga målet ´att skapa ett tvärvetenskapligt konsortium för att definiera problem, möjligheter och tillvägagångssätt för ett samarbetsprojekt inom antibakteriella textilier´ har väl uppfyllts. Vi har kontaktat och pratat med många vårdgivare och vårdorganisationer för att def. problemet, men också träffat många inom industrin som gett sin syn på problematiken. Vi har gjort en ansökan för ett samverkansprojekt där vi tagit in dessa synpunkter. Vissa av dessa diskussionspartners har blivit projektmedlemmar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har skapat ett helt nytt konsortium med deltagare från flera olika vetenskapliga discipliner (textil, medicin, kemi, biologi, produktion, ekonomi, kommunikation, psykologi) och helt olika branscher (sjukvård, städ, fastigheter, textilproducent, bakterieleverantör, konfektion, tvätt och pappersmasseleverantör) vilket har resulterat i en viss förändring av projektinriktningen. En ansökan till ett samverkansprojekt är skriven och inlämnad. Vi har gjort en genomgång av antibakteriella teknologier och undersökt deras potential.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Jesper Hedin, SP, med assistans av Philip Gillgard, Swerea IVF. Tre workshops har hållits i Stockholm och Mölndal. De ursprungliga parterna har tillsammans tagit beslut om ev. förändringar i konsortiet och hur vi skall angripa problemet med VRI. Diskussioner med externa parter har skett både nationellt och internationellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00905

Statistik för sidan