Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 258 513 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har visat att utveckling av nya digitala vårdtjänster och arbetsformer i samarbete mellan patient, vårdpersonal och teknologi både är möjligt och skapar stort engagemang. Det har också visats att utveckling av nya arbetssätt och vårdformer som verkligen drar nytta av digitaliseringen påverkar stora delar av organisationen och är mycket mer resurskrävande jämfört med tex en omställning från fysiska till digitala besök. Fördelarna med att utveckla nya arbetssätt med en privat aktör är att beslutsvägarna är korta, nackdelen är ett begränsat utrymme för investeringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom en genomlysning i början av projektet utifrån kända problemområden vid digitalisering 1.Ekonomi och Ersättningssystem 2.Organisation och Ledning 3.Kultur och Förändringsbenägenhet 4.Fysiska lokaler/Flytt 5.Juridik och Regelverk 6.Teknisk lösning Projektet identifierade hinder som ledde till beslutet att övergå till en strategi baserad på stegvis digitalisering med lägre investeringskostnader men också utan den framtidskompatibilitet som var ambitionen initialt

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat strukturerat med förändringsledning vid implementering och utveckling av arbetssätt för digital vård. Kartläggningen av verksamheten gjordes genom intervjuer och analys av avtal och ersättningsmodeller. Vald lösning visades kräva en bred och snabb utrullning vilket motsades av behovet av förankring och utveckling tillsammans med personal och verksamhet. Projektet har tydligt visat att implementeringen av digitala verktyg och utveckling av arbetssätt är mycket bredare än teknisk funktionalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2017

Diarienummer 2017-05298

Statistik för sidan