Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

Diarienummer 2017-05298
Koordinator Lunds universitet - LU Innovation
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet fokuserar på förändringsledning och utveckling av arbetssätt för fem digitala vårdkedjor vid implementering av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martinas för att skapa maximal nytta för patienter, anhöriga och vårdgivare.

Förväntade effekter och resultat

Genom att verifiera och etablera metodik för implementering av digital vård: öka hälso- och sjukvårdens förmåga att anpassa arbetssätt och roller i vården till nya tekniska lösningar, bidra till ökad kvalitet och patientnöjdhet, ökad produktivitet samt till en attraktiv digital arbetsmiljö. Arbetssätt samt identifierade hinder kommer att sammanställas och vara tillgängliga som stöd för andra aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inkluderar patientgrupperna barn och familjer med astma och eller födoämnesallergi, neuropsykiatriska diagnoser (ADHD), uppföljning efter kirurgi samt akutbesök. Arbetet är uppdelat i fem arbetspaket 1. Kartläggning 2. Sammanställning 3. Co-design. 4. Implementering 5. Uppföljning. Arbetet drivs från Barnsjukhuset Martinas, kliniskt ansvariga samt ledning, med externt konsultstöd för förändringsledning och uppföljning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.