Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Andmat - en vattenbaserad biomassa med potential.

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Hypotesen har varit att visa att andmat är en både miljö- och kostnadsmässigt hållbar biomassa. Vattenbaserade biomassor har en stark miljöprofil jämfört med många av dagens till exempel palm- och sojabaserade råvaror. Våra kunder, som har bundit sig till Agenda 2030, visar även på en stor efterfrågan och behov för dessa råvaror. Genom att andmat är en flytväxt, finns det en potential att göra den kostnadsekonomiskt enklare att skörda och processa jämfört med alger som växer nere i vattnet. Projektet utgör därmed en potential för omställningen till en biobaserad samhällsekonomi.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar på att andmat har en potential att vara enklare att odla och skörda jämfört med alger. Genom att utveckla användarvänlig teknik för skördning och processer, samt genom att kombinera odlingen med avfallsanläggningar eller renhållningsverk ökar dess investeringspotential ytterligare. Mindre decentraliserad vattenbruk har fördelen med låga investeringskostnader, vilket innebär att innovationens spridningspotential kan snabbare öka i Sverige och globalt. En ny typ av affärsmodell kan etableras som är baserad på bio- och cirkulär ekonomins principer.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt föreslaget upplägg. Vi hade några ändringar i konstellationen initialt men vi tror att detta stärkte projektet. Det blev en bredare ansats. Istället för havs- och vattenmyndigheten fick vi med en kommun, renhållningsverk samt länsstyrelse. Länsstyrelsen kunde ge mer direkta upplysningar kring olika hinder. Renhållningsverket samt kommunen visade på samarbetsmöjligheter som ger en vinst för bägge parter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 november 2018

Diarienummer 2018-04007

Statistik för sidan