Andmat - en vattenbaserad biomassa med potential.

Diarienummer 2018-04007
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövning steg 1 - 2018

Syfte och mål

Syftet är att undersöka om andmat är en mer ekonomiskt fördelaktig biomassa att odla, skörda och processa jämfört med alger. Andmat är en flytväxt och innehåller bland annat fett/olja, kolhydrater samt stora mängder proteiner. Målet för det övergripande projektet är att utveckla odling, skördning och processering av den vattenbaserade växten andmat för att kunna tillverka miljö- och kostnadsmässigt hållbara biobaserade produkter.

Förväntade effekter och resultat

Vattenbaserade växter som andmat kan ge en stabil och kontrollerad försörjning av biomassa och har inte en negativ påverkan på landområden och den biologiska mångfalden. Mängden vattenbaserad biomassa som andmat har stor potential att växa i Sverige och globalt, och den förökar sig betydligt snabbare än landbaserade biomassor.

Planerat upplägg och genomförande

Starta med en litteratur och patentundersökning för att säkerställa status på applikationer av andmat i Sverige och globalt. Kommersiella möjligheter av andmat skall diskuteras med två olika potentiella kunder. Viktigt att tidigt få fram vilka ekonomiska möjligheter det finns med användning av andmat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.