Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

Diarienummer
Koordinator EDS Exosome Diagnostic Systems AB
Bidrag från Vinnova 998 970 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var för EDS Exosome Diagnostic Systems AB att lägga grunden för ett diagnostiskt system som på ett effektivt sätt erbjuder en tidig högkänslig och mycket specifik diagnostik av svårupptäckta cancerformer. I projektet har EDS utvecklat nya unika reagens och processer för att automatiskt och integrerat isolera exosomer och analysera exosomkomponenter. Kemiprocesserna har med framgång applicerat i bolagets helautomatiska instrument. Företaget har genomfört marknadsanalyser resulterande i affärs- och marknadsplaner. Därmed har alla projektmål nåtts.

Resultat och förväntade effekter

EDS har skapat förutsättningar för att utveckla ett unikt effektivt exosomanalyssystem. Företaget kan nu börja konstruktionsarbetet för att ta fram underlag till produktion av ExoTech systemet. En snabbt växande mängd publikationer indikerar att exosomanalys kommer att revolutionera diagnostik för cancerområdet men även för andra sjukdomar. Genom att utföra så ”liquid biopsies” kan liv sparas genom att avkoda den information som exosomer bär på. EDS vill nu med starkt fokus utveckla ExoTech systemet för att snabbt nå marknaden och bidra till förbättrad cancerdiagnostik.

Upplägg och genomförande

Projektet var framgångsrikt genom att: Det var väl definierat och hade tydliga mål. Kompetens fanns tillgänglig då företaget organiserades av individer med erfarenhet av liknande projekt. Kontakter kunde skapas med framstående exosomforskare. Konsulter som deltagit i liknande projekt fanns tillgängliga. Välutbildade och engagerade kemister anställdes. Projektet tillämpare etablerad en väl beprövad systemutvecklingsmodell. Arbetet genomfördes därutöver på klassiskt sätt och leveranser gjordes enlig kraven för en För-studie-fas enligt utvecklingsmodellen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2018

Diarienummer 2018-00274

Statistik för sidan