Allokering av Bandbredd i Framtida TDM PON

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - februari 2010
Status Avslutat