Bandwidth Allocation in Future TDM PON

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration December 2008 - February 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04198

Page statistics