Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Aktörsdrivet trygghetslabb

Diarienummer
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 293 032 kronor
Projektets löptid mars 2023 - december 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Förberedelseprojekt 2022

Syfte och mål

Förstudieprojektet Aktörsdrivet Trygghetslabb undersökte förutsättningarna för en testbädd för nya arbetssätt med stöd av ny teknik på området upplevd trygghet i urbana miljöer i Kista. Målet med projektet var att forma ett aktörsdrivet team, ett värdenätverk och tillsammans utforska datadrivna arbetssätt i en komplex fråga som trygghet i det offentliga rummet.

Resultat och förväntade effekter

Tillsammans bröt labbets deltagare ned en komplex fråga i flera insatser och provade nya arbetssätt. Ett aktörsnätverk med bevisad handlingskraft på området trygghet i stadsrummet är aktiverat och möjligheter och hinder för att driva en testbädd är identifierade.

Upplägg och genomförande

Aktörsdrivet Trygghetslabb formade en övergripande process och principer (way-of-working), samlade aktörer och utforskade mätning och visualisering av data om det offentliga rummet i två piloter och en spinn-off tillsammans med aktörer från Stockholm Stad, fastighetsägare och näringsliv i Kista. Ett systematiskt arbetssätt skapade handlingskraft i gemensamma behov. En aktrösdriven förmåga uppnåddes till viss del.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2024

Diarienummer 2022-03745

Statistik för sidan