Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Aktörsdrivet trygghetslabb

Diarienummer
Koordinator Kista Science City AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Trygghet i den urbana miljön är en komplex utmaning som kräver samverkan över organisationsgränser och nya angreppssätt. I det här projektet vill vi påvisa möjligheterna med att använda digitalisering (IoT) och innovation för att introducera ett datadrivet arbetssätt och inkludera fler perspektiv från både aktörer och målgrupper i arbetet med att öka tryggheten i den urbana miljön i Kista, en stadsdel i norra Stockholm. Målet är att skapa förutsättningarna för en testbädd med fokus på trygghet och IoT i urban miljö.

Förväntade effekter och resultat

Förstudien ska framför allt skapa förutsättningar och lärdomar för ett projekt med genomförandekapacitet. Vi gör det genom att testa ett arbetssätt (way-of-working) för ett trygghetslabb där vi: - gör omvärldsbevakning på området Internet of Things och upplevd trygghet i urbana miljöer. - bygger ett nätverk av lokala aktörer, leverantörer och användare. - börjar att systematiskt utforska nya arbetssätt och ny teknik där vi alltid utgår ifrån behov hos människorna i området.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien består av fyra arbetspaket (AP). I AP1 utformas ett arbetssätt för trygghetslabbet, i AP2 görs en omvärldsbevakning och matchning med leverantörer, i AP3 planeras en proof-of-concept där vi utforskar ett nytt arbetssätt med stöd av IoT på området upplevd trygghet, i AP4 genomförs ett antal forum för lärande och nätverkande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 april 2023

Diarienummer 2022-03745

Statistik för sidan