Airmee fas 2

Diarienummer 2018-02175
Koordinator Airmiz AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att vidareutveckla och validera Airmees logistikplattform samt affärsmodell enligt marknadsmässiga villkor. Målet är att plattformen ska vara mer fullständig för att kunna användas av logistikbolag och även ha en tydlig affärsmodell kring plattformen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i en plattform som användbar och attraktiv för logistikleverantörer både från ett tekniskt, funktionellt, hållbarhetsmässigt och prismässigt perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med logistikleverantörer kommer vi djupare utreda, utveckla och validera de tekniska funktioner som krävs i plattformen. Vi kommer även undersöka hur olika branscher (mat, distribution, expressbud, etc.) fungerar för att identifiera de bolag som initialt har störst nytta av vår plattform samt har betalningsvilja.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.