Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Airmee fas 2

Diarienummer
Koordinator Airmiz AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utreda, utveckla, och testa plattformens funktioner och design samt de parametrar som är viktiga för algoritmen. I projektets mål ingick även att bedöma betalningsviljan och göra en marknadsanalys.

Resultat och förväntade effekter

Projektet gick enligt plan, vilket resulterade i en plattform utvecklad efter krav och önskemål från logistikbolag samt en struktur för prissättningen.

Upplägg och genomförande

I projektet genomfördes en hel del itereringar baserat på löpande feedback från logistikbolagen och undersökningar av alla processer i ett logistikflöde. En stor del av projektet bestod även av tester, design samt arbete på att förbättra algoritmen. Vi undersökte även betalningsviljan genom intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02175

Statistik för sidan