Aili Pump Prototyp System

Diarienummer 2017-03946
Koordinator Ailiinnovation Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Projektets syfte var att testa och verifiera förutsättningarna för Aili pumpsystem i Indien. Aili pumpsystem är ett energieffektivt soldrivet vattendistributionssystem som kan ersätta fossila pumpar. Systemet, en ny Svensk patenterad uppfinning, är avsedd att användas inom småskaligt jordbruk i länder runt ekvatorn. Projektet som genomförts i Indien med bidrag från Vinnova har resulterat i en rapport som beskriver systemets marknadsmässiga potential i den Indiska marknaden samt hur systemet ska introduceras för slutanvändare via lokala partners.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är förutom en detaljerad plan för marknadsintroduktion även etablerade partnerskapssamtal med Indiska företag som har potential att bli framtida samarbetspartners till Ailiinnovation Scandinavia AB. Under projektets genomförande har ytterligare affärsmöjligheter för Aili pumpsystem identifierats och som ett resultat av detta kommer nya referensinstallationsprojekt att startas under April 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts tillsammans med potentiella framtida Indiska samarbetspartners. Projektet har stöttats av Business Sweden i Indien, Svenska Energimyndigheten och Confederation of Indian Industries, CII. Demostrationsinstallationer av pumpsystemet har gjorts hos slutanvändare och synpunkter från dessa grupper har dokumenterats och kommer ligga till grund för fortsatt marknadsintroduktionsplanering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.