Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI för samarbete

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Linköpings universitet Inst för kultur och samhälle
Bidrag från Vinnova 316 793 kronor
Projektets löptid januari 2022 - juni 2022
Status Avslutat
Utlysning AI - Kompetens, förmåga och tillämpning
Ansökningsomgång Individrörlighet för tillämpad AI-forskning 2.0

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att knyta ihop forskning inom multimodal interaktionsanalys (EMCA, se Broth & Keevallik, 2020) med interaktionsdesign för att utveckla en AI-lagkamrat som stöder mänskliga team genom att ge kontinuerlig feedback om teamdynamik (verbalt och icke-verbalt). Genom att koppla ihop dessa båda discipliner har vi givit exempel på hur videoanalys kan användas som en viktig resurs under hela designprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en ny teknik för design av minimala interaktiva ljud, som kan signalera att en AI agent deltar i en diskussion. Tekniken beskrivs i en akademisk artikel som vi har skickat in till tidskriften THRI. Pågående forskning presenterades vid två workshops vid de största robot konferenserna (HRI, ICRA). Vi har utvecklat en kurs som sammanför videoanalys och interaktionsdesign för akademiker och praktiker och som vi gav vid CHI-konferensen. Projektgruppen arbetar med att publicera ytterligare projektanknutna studier om AI-lagkamrater och ljuddesign.

Upplägg och genomförande

Videodata av interaktion mellan en prototyp av en AI-lagkamrat och frivilliga deltagare analyserades och diskuterades i veckovisa öppna datasessioner. Forskare från olika labb vid Cornell University deltog i datasessionerna som leddes av Hannah Pelikan. Projektgruppen höll återkommande protoyping-sessioner för att designa interaktionen med fokus på minimala ljud, vilka inte utforskats systematiskt tidigare. Tillsammans utvecklade vi en dubbningsteknik för ljuddesign som kombinerar EMCA med interaktionsdesign.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 november 2022

Diarienummer 2021-03400

Statistik för sidan