AI för automatisk klassificering av röntgenbilder i tandvården

Diarienummer 2018-01959
Koordinator Kairos Future Aktiebolag - KAIROS FUTURE AB
Bidrag från Vinnova 1 509 900 kronor
Projektets löptid juni 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång 2017-04570-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och testa AI-baserade modeller för automatisk klassificering av tandröntgenplåtar, för användning som beslutsunderlag vid diagnostisering av såväl t ex karies som förändringar i tandbenet som indikatorer på andra sjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Inom projektets ram förväntar vi oss att få fram fungerande modeller för automatklassificering av röntgenbilder, där bilder för varje undersökningstillfälle märks med eventuella åkommor, deras positioner och progressioner. Vidare är ambitionen att inom projektet även få fram en modell för identifiering och gradering av osteoporos i icke uppmärkta röntgenbilder av käkbenet. En mjukvara baserad på de upptränade modellerna tas för användning inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet läggs upp fyra faser: 1. Förbearbetning av bilder, för standardisering av underlaget så att modeller kan tränas. 2. Träning av modeller för automatklassificering av röntgenplåtar. 3. Framtagning av modell för identifiering och gradering av osteoporos. 4. Implementering av modellen inom Folktandvården i Västra Götalandsregionen, samt utveckling av modell för vidare spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.