Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg:

Artificiell intelligens för bättre hälsa

Stängde 20 mars 2018

I det här erbjudandet är syftet att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige med hjälp av artificiell intelligens (AI). Vi stödjer projekt som kan bidra till ekonomiskt värde genom nya tjänster och produkter eller genom förbättrad hälsa och effektivisering med hjälp av AI.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som med hjälp av AI tar fram lösningar med stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige.

treklover2

Vem kan söka?

Konstellationer av minst två projektparter med olika expertis – artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg. Sökande välkomnas från samtliga sektorer. Minst en behovsägare ska ingå som projektpart.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Hitta liknande utlysningar

Hann ni inte söka eller är ni intresserade av närliggande utlysningar för digitala hälsoprojekt? Vi har samlat de möjligheter som finns för er.

Viktiga datum

 • 4 dec 2017
  Öppnar för ansökan
  4 dec 2017
 • 20 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  20 mar 2018 kl 14:00
 • 4 jun 2018
  Beslut meddelas
  4 jun 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Ni kan söka bidrag för projekt som med hjälp av metoder inom AI tar fram en lösning som har stor potential att förbättra folkhälsan, vården eller omsorgen i Sverige. Projektet kan vara inriktat till exempel på prevention av ohälsa, diagnostik, behandling eller processer. Syftet är i första hand att med hjälp av AI möta de behov som finns inom hälsa, vård och omsorg, inte att utveckla nya metoder inom AI. För att hålla utlysningen så öppen som möjligt har vi valt att inte definiera AI. Projekttiden får vara upp till tre år.

  Projekten ska kunna bidra till ekonomiskt värde antingen genom att det resulterar i nya produkter och tjänster som kommersialiseras eller genom till exempel förbättrad hälsa eller effektivisering av vård eller omsorg. Därför bör lösningen vara skalbar och möjlig att implementera under projekttiden.

  Hur mycket kan man söka?

  Utlysningens totala budget är 20 miljoner kronor och projekten bedöms i konkurrens med varandra. Vi bedömer bland annat budgetens storlek i relation till genomförandeplanen och den nytta projektet kan generera.

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Det här erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst två projektparter med olika expertis – artificiell intelligens respektive hälsa, vård eller omsorg. Expertis ska finnas hos projektperterna och inte endast hos eventuella underleverantörer.

  Vi välkomnar sökande från samtliga sektorer. Samtliga sökande ska vara juridiska personer. Aktiebolag måste vara registrerade hos Bolagsverket och ha ett organisationenummer. Aktiebolag som håller på att bildas kan alltså inte söka.

  Utländska parter kan delta om de har driftställe i Sverige. En förklaring av vad som menas med driftställe finns på Skatteverkets webbplats.

  Definition av projektpart och behovsägare

  Med projektpart avses den eller de aktörer, inklusive koordinatorn, som deltar i utformningen av projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet i samband därmed. Projektpart får inom projektet inte vara underleverantör till annan projektpart.

  Minst en behovsägare ska ingå som projektpart i konstellationen. Med behovsägare menar vi en part som har behov av den lösning man i projektet ämnar ta fram. Behovsägaren ansvarar för att lösningen svarar mot ett verkligt behov och att lösningen kan implementeras inom ramen för projekttiden.

  Ni kan bara söka om ni är flera parter

  Observera att du inte kan söka som enskilt företag. Är du ett enskilt företag och vill ha finansiering inom hälsa och artificiell intelligens rekommenderar vi att du ser om du uppfyller villkoren för någon av dessa utlysningar:

  Innovationsprojekt i företag 2018

  Innovativa startups

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni göra ansökan i vår portal, Intressentportalen. Där svarar ni på frågor om projektet, projektparter och budget. Observera att vi endast bedömer ansökningar som använt nedanstående projektbeskrivningsmall och CV-mall.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Call for proposals EN (pdf, 436 kB) Curriculum vitae template EN (doc, 56 kB) Project description template EN (docx, 23 kB) Projektbeskrivningsmall SV (docx, 24 kB) Meritförteckningsmall (CV) (doc, 56 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Linda Swirtun

  Utlysningsansvarig

  linda.swirtun@vinnova.se

  Emelie Falk

  Frågor angående utlysningen

  084733177

  emelie.falk@vinnova.se

  Therese Porsklint

  Administrativa frågor

  therese.porsklint@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Plattform för radiologer att, med få resurser, effektivt framställa högkvalitativ träningsdata Annotell AB 2 068 000 kr Pågående 2018-01991
  Platform to enable radiologists, with limited resources, to efficiently create high quality training data Annotell AB 2 068 000 kr Pågående 2018-01991
  PreSISe-1 - Prehospital Decision Support for Identification of Risk of Sepsis LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG 3 712 903 kr Pågående 2018-01972
  Improving the clinical processes in deep brain stimulation through cloud-based programming Uppsala universitet 2 020 160 kr Pågående 2018-01963
  AI for automatic classification of dental x-rays Kairos Future Aktiebolag 1 509 900 kr Pågående 2018-01959
  More efficient and equal emergency care with advanced medical decision support tools Lunds universitet 5 336 171 kr Pågående 2018-01942
  Improving the Diagnoses of Mental Illnesses using Artificial Intelligence Based on Text Data Lunds universitet 3 294 000 kr Pågående 2018-02007
  AI as a decision support to reduce the mortality in Malignant Melanoma DIAGNOSTISKT CENTRUM HUD I SVERIGE AB 2 175 000 kr Pågående 2018-01987
  Förbättrad diagnostisering av mental hälsa med beskrivande ord och artificiell intelligens Lunds universitet 3 294 000 kr Pågående 2018-02007
  AI som beslutsstöd i syfte att minska mortalitet i Malignt melanom DIAGNOSTISKT CENTRUM HUD I SVERIGE AB 2 175 000 kr Pågående 2018-01987
  Alla projekt för omgången

  Så arbetar vi med hälsa

  <p>Vinnova arbetar för ökad samverkan mellan vård, akademi, industri och intresseorganisationer för att driva utveckling inom viktiga områden som digitalisering av vården och produktion av biologiska läkemedel.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-04570