Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Sedan många år arbetar Vinnova med eHälsosatsningar. De innovationer som görs inom hälsa, vård och omsorg handlar i mycket stor grad om informations- och kommunikationsteknik och digitalisering. Genom bättre samverkan mellan offentlig sektor, akademisk forskning, näringsliv och användare får Sverige goda möjligheter att ta fram nya innovationer och svenska företag får nya affärsmöjligheter.

Digital hälsa - ett regeringsuppdrag

Vinnova arbetar på uppdrag av regeringen med att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg.

Just nu (2016-2017) genomför vi nästa steg i en fokuserad satsning på forsknings- och innovationsarbete inom området digital hälsa. I satsningen bör viktiga aktörer som brukare, vårdgivare, medborgare, lärosäten, företag och myndigheter medverka. I genomförandet ska Vinnova utgå från och vidareutveckla det ramverk av öppna internationella standarder som är ett resultat av den första delen av uppdraget som slutredovisades 30 juni 2016. Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast 30 mars 2018. 

Läs regeringsuppdraget

 

Från vård och omsorg till hälsa – värden av digitalisering

Seminarie om omställningen från dagens produktion av vård och omsorg till ett samhälle där digitaliseringens möjligheter används för ökad egenvård, patientmedverkan, forskning och innovation, och därmed skapar förutsättningar för bättre hälsa. (2016-12-15)

Digitalisering och hälsa – hur förenas patientnytta och integritet?

Vinnova arrangerade tillsammans med Nationella innovationsrådet, Socialdepartementet och Swedish Medtech ett seminarium om integritet och patientnytta. Moderator var Jenni Nordborg från Vinnova och som talare deltog bland annat Elettra Ronchi från OECD. (2016-12-07)

Planerade ansökningstillfällen

Preliminär
[Missing text '/utlysnpage/status/is-coming/isplannedtext' for 'Swedish'] december 2017

Artificiell intelligens för bättre hälsa

[Missing text '/utlysnpage/status/is-coming/isplannedtext' for 'Swedish'] december 2017

Syftet är att bidra till bättre folkhälsa, vård eller omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Projekten ska ge ekonomiskt värde eller förbättrad hälsa och effektivisering.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 20 september 2017

Artificiell intelligens för bättre hälsa

Stängde 20 september 2017

Syftet är att bidra till bättre folkhälsa, vård eller omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Projekten ska ge ekonomiskt värde eller förbättrad hälsa och effektivisering.

Stängd
Stängde 22 maj 2017

Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Stängde 22 maj 2017

Målet är förbättrad hälsa, vård och omsorg i Sverige genom att utveckla beslutsstöd med artificiell intelligens.

Stängd
Stängde 21 mars 2016

Från vård och omsorg till hälsa – värden av digitalisering

Stängde 21 mars 2016

Från vård och omsorg till hälsa – värden av digitalisering