Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Enhanced Mobility

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 018 750 kronor
Projektets löptid juni 2022 - januari 2024
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Syftet med AI Enhanced Mobility är att vara en katalysator för att accelerera utvecklingen av AI-lösningar inom mobilitetsområdet. Projektet skapar förutsättningar för aktörer att bygga kunskap och erfarenhet inom AI genom att hitta nya samarbeten och tillsammans identifiera nya projektidéer, genomföra förstudier och starta konkreta projekt. På så sätt hittar vi lösningar inom tillämpad AI som bidrar till framtidens hållbara mobilitetssystem.

Resultat och förväntade effekter

Generell kunskapshöjning om AI och mobilitet bland projektets partners och i Drive Swedens, AI Swedens, SAFERs och CLOSERs nätverk. 8 förstudier fick såddfinansiering - 100 000 kr. Improve traffic safety using AI and eye tracking. Recognition of Vulnarable Road Users Lokalisering av upphämtningsplatser Prediktering av störning i kollektivtrafiken Safe inclusive traffic infrastructure (SINTIA) Störningsinformation i kollektivtrafiken 3D&AI - lasthantering i terminaler “TRASSEL” AI-based real-time distributed traffic risk assessment

Upplägg och genomförande

Projektet består av 29 partners från offentlig sektor, näringsliv och akademi och organiseras genom en projektgrupp med uppgift att tillrättalägga för samarbeten mellan aktörer genom att identifiera behov, utmaningar och möjligheter och att strukturera dessa i gemensamma projektidéer. En styrgrupp säkrar kvalitet och baserat på ett antal kriterier beviljar förstudiemedel om 100 000 kr per förstudie. Projektet har en stödfunktion med AI-expertis och en AI use case canvas framtagen av AppliedAI och anpassad för det här projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 februari 2024

Diarienummer 2022-01451

Statistik för sidan