Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AI Enhanced Mobility

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 2 018 750 kronor
Projektets löptid juni 2022 - december 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

AI Enhanced Mobility syftar till att bygga kunskap, erfarenhet och nya samarbeten inom AI-tillämpning för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet är en viktig katalysator för att tillämpa AI inom mobilitetsområdet och fördjupa samverkan mellan AI-aktörer och mobilitetsaktörer. Visionen är att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av ett framtida mobilitetssystem för människor och gods som är hållbart, säkert och tillgängligt för alla.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet för AI Enhanced Mobility är att bygga erfarenhet, kunskap och nya samarbeten i tillämpad AI inom mobilitetsystemet för att skapa förutsättningar och lösningar för framtidens hållbara mobilitetssystem. Projektet ska generera konkreta och relevanta AI-projekt, bygga nätverk av organisationer från AI- och mobilitetsområdet, skapa ökad kunskap och medvetenhet om AI och dess potential för mobilitetssektorn och genomföra strukturerad omvärldsbevakning samt koppla upp mot relevanta aktörer och initiatic för att skapa synergier.

Planerat upplägg och genomförande

Merparten av projektet utförs i fokusgrupper där mobilitetsaktörer och AI-experter inom trafiksäkerhet och godstransporter samlas för att tillsammans identifiera utmaningar och lösningar som kan leda till större projekt. Fokusgrupperna arrangerar vardera totalt 7st workshopar för generering av idéer för projekt och förstudier, inspiration och kunskapsbyggande. Projektet medverkar och anordnar också konferenser och initiativ för resultat- och kunskapsdelning inom området.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2022

Diarienummer 2022-01451

Statistik för sidan