Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Agenda för landskapet

Diarienummer
Koordinator Naturvårdsverket
Bidrag från Vinnova 5 539 840 kronor
Projektets löptid januari 2020 - januari 2022
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Genom projektet vill de samverkande myndigheter säkerställa att det finns ständigt aktuell, högkvalitativ öppen data om landskapet och markanvändningen i Sverige. Projektet har tagit fram ett förslag till en förbättrad NMD-produkt, visat att denna kan produceras med hög noggrannhet och beskrivit hur den ska förvaltas. Det finns kostnadsuppskattningar och förslag till det fortsatta implementeringsarbetet. Genom referensgruppen har användarexempel delats och det finns innovativa exempel från privata aktörer. Det som återstår är att säkra den långsiktiga finansiering.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter av samverkansprojektet har uppnåtts. Deltagande organisationer anser att samarbetet har fungerat mycket bra och det finns samsyn kring ett implementeringsprojekt. Det tekniska arbetet har varit framgångsrikt, valda metoder för att producera tre testområden visar att efterfrågad information kan produceras mer automatiskt med en hög noggrannhet. Arbetet med att etablera Nationella marktäckedata som nationella grunddata är inte klart eftersom vi behöver följa DIGG:s tidplan, men arbetet är påbörjat och det finns en plan för fortsättningen.

Upplägg och genomförande

En gemensam projektplan togs fram med nio arbetspaket som leddes av utpekade personer från de deltagande organisationerna. Beslut togs gemensamt vid de intressentstyrgruppsmöten som genomfördes (10 stycken). Referensgruppen (med representanter från över 60 organisationer) gavs en stor möjlighet att delta i diskussioner kring användarkrav och tekniska möjligheter. Hela arbetet har varit positivt med stort engagemang från deltagare på alla nivåer. Mycket beroende på den nytta som projektet tillför i de olika verksamheterna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023

Diarienummer 2019-04748

Statistik för sidan