Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Advanced Surface Functionalization for Machinery Enhanced Lifetime - Fun4MEL

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Kungliga Tekniska Högskolan Inst f industriell produktion
Bidrag från Vinnova 4 575 000 kronor
Projektets löptid november 2023 - december 2026
Status Pågående
Utlysning Cirkularitet - FFI
Ansökningsomgång Cirkularitet - FFI - Hösten 2023

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet är att kvantifiera de introducerade teknikerna för ytfunktionalisering i termer av deras cirkuläritet, i jämförelse med nuvarande tillverkningspraxis såväl som nuvarande komponentprestanda. Olika åtgärder kommer att utvecklas för detta ändamål, såsom CO2-utsläpp eller renoveringsfaktorer. Detta projekt kommer att omfatta tre stora fallstudier, som var och en kommer att fokusera på kritiska element: cylinderfodret, tryckytan och additivt tillverkade (AM) delar för värmeväxlare.

Förväntade effekter och resultat

Ytfunktionaliseringsmetoden förväntas förlänga komponenternas livslängd med minst 30 %, samtidigt som slitstyrkan på tryckytor ökar med minst 50 %, ökar ytkavitationsmotståndet med 50-70 %, vilket minskar det förtida felet av maskineriet med minst 25 %. De utvecklade metoderna kommer att implementeras på småskaliga demonstratorer av industripartners. Cirkularitetskvantifieringen av den nyutvecklade metoden kommer att vara tillgänglig offentligt för att öka ytterligare kunskap och medvetenhet om ämnets betydelse.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är planerat på 36 månader (tre år), med start i november 2023 och avslutas i december 2026. Det är uppdelat i sju arbetspaket (WP), där varje arbetspaket har definierade milstolpar. Dessa WPs är: WP1 Projektledning WP2 Kavitationsbeständiga ytor WP3 Ytor för förbättrad värmeväxling WP4 Slitstyrka och friktionskontroll WP5 Ytmätning och karakterisering WP6 Kvantitativ bedömning av cirkularitet WP7 Demonstranter och spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2023

Diarienummer 2023-02623

Statistik för sidan