Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkularitet - FFI

Cirkularitet - FFI

Planerade ansökningstillfällen

Cirkularitet - FFI - hösten 2024
Öppnar om 7 veckor

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan.

Tidigare ansökningstillfällen

Cirkularitet - FFI - våren 2024
Stängde 19 mars 2024

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Cirkularitet - FFI - Hösten 2023
Stängde 5 september 2023

Med det här erbjudandet vill vi stödja forsknings- och utvecklingsaktiviteter som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och stärker hållbarheten genom hela värdekedjan kopplat till utveckling, tillverkning och avveckling av fordon. Erbjudandet ingår i delprogrammet FFI Cirkularitet inom samarbetet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Cirkularitet - FFI - våren 2023
Stängde 28 mars 2023

Finansiering av forsknings och utveckling som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Diarienummer 2022-00048

Statistik för sidan