Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Cirkularitet - FFI

Cirkularitet - FFI

Tidigare ansökningstillfällen

Cirkularitet - FFI - juni 2022
Stängde 21 juni 2022

Finansiering av forsknings och utveckling som minimerar klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Senast uppdaterad 22 juni 2022

Diarienummer 2022-00048

Statistik för sidan