Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Adaptiv modellering av delamineringstillväxt med isogeometrisk analys

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industri- och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Behovet av en beräkningseffektiv modell för att prediktera delamineringstillväxt i kompositlaminat är stort då existerande industriella metoder är för resurskrävande. I genomförbarhetsstudien har därför en nyligen föreslagen adaptiv skalmodell, baserad på så kallad isogeometrisk analys, vidareutvecklats till att hantera initiering och tillväxt av ett godtyckligt antal sprickor genom tjockleken i enkel- eller dubbelkrökta strukturer. Detta på ett mycket mer beräkningseffektivt sätt jämfört med traditionella metoder baserat på högupplösta finita elementsimuleringar

Långsiktiga effekter som förväntas

Den föreslagna skalmodellen har vidareutvecklats och verifierats till den nivå att det nu är möjligt att implementera den i kommersiell beräkningsprogramvara som normalt är byggd för finita elementsimuleringar. Detta har ytterligare möjliggjorts via den vidareutveckling av pre-processorn ANSA som skett i projektet där ANSA numera har stöd för att exportera den geometriinformation som krävs för att möjliggöra industriell implementering av skalmodellen. En tidskriftsartikel har publicerats, och två internationella konferenspresentationer har hållits.

Upplägg och genomförande

Främst har fokus varit på utveckling av skalmodellen, samt dess verifiering, vilket har skett i nära diskussion mellan projektets parter. Totalt har 4 projektmöten hållits för att följa arbetet. Utöver det har följande aktiviteter skett: Samverkansmöte mellan Chalmers, BETA, TU Eindhoven och BMW för att diskutera framtida samarbeten inom isogeometrisk analys (Volvo uteblev pga inställd flight), industrialiseringsworkshop på GKN där industriimplementering diskuterades; industrialiseringsworkshop med Siemens produktutvecklingsteam i Europa för att diskutera samma sak

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 september 2018

Diarienummer 2018-02842

Statistik för sidan