AAL-ExCITE

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 8 843 919 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00787

Statistik för sidan