AAL-ExCITE

Diarienummer 2010-00787
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 8 843 919 kronor
Projektets löptid april 2010 - januari 2014
Status Avslutat