AAL-ExCITE

Reference number
Coordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Funding from Vinnova SEK 8 843 919
Project duration April 2010 - January 2014
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-00787

Page statistics