60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points

Diarienummer 2016-01800
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem. Forsknings- och innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en komplett modul innehållande en RFIC med fas- och amplitudstyrning samt patch antenner avsedda för beamstyrning. Målet är att ta fram en modul som skall klara de krav som ställs på en 802.11ad (WiGig) kompatibel radio samt att ta fram antennelement och komplett antennsystem för en sådan modul. Slutmålet är att ha en modul framme under 2018 som är konkurrenskraftig och där teknologin också är tänkt för framtida system inom radiokommunikation. Sivers IMA har sedan tidigare stor erfarenhet inom millimetervågsprodukter och RFIC konstruktion.

Förväntade effekter och resultat

Genom att kombinera en Kisel Germanium process tillsammans med ett avancerat antennsystem kommer projektet att utmynna i en modul. Med avancerad elektronisk beamstyrning och en radio front-end inom 57-66 GHz området så kommer lösningen att kunna erbjuda högre uteffekt och därmed längre räckvidd än de lösningar som finns tillgängliga idag i CMOS teknologi. Modulen kommer att kunna användas i kommande WiGig radiosystem för fronthaul och backhaul. Lösningen kommer att kunna erbjuda datahastigheter upp till 5 Gbps.

Planerat upplägg och genomförande

D0 Projekt Kick-Off (SI/UU) D1 Förstudie med en resulterande förstudierapport och designspecifikation (SI/UU) D2.1 Första versionen av kretsen framme, TP1 (SI) D2.2 Första versionen av antenn element, AE1 framme (UU) D2.3 Testrapport av TP1 krets (SI) samt AE1 (SI/UU) D2.4 Andra iterationen av kretsen framme, TP2 (SI) D2.5 Första version av antennarray, AA1 (UU) D2.6 Testrapport av TP2 krets (SI) D3.2 Antennarray tillverkning och karakterisering (UU) D3.3 Framtagande av komplett modul same karakterisering (SI/UU) Definition: SI (Sivers IMA), UU (Uppsala Universitet)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.