Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

60GHz RF beam-steering solution with phased array antenna for Small Cell backhaul and wireless access points

Diarienummer
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att tillsammans med Uppsala Universitet ta fram en produkt som passar våra kunder inom Fixed Wireless Access marknaden, IEEE 802.11ad, 60 GHz. En annan del var att kunna erbjuda kunder en komplett radiolösning för bl a accesspunkter inom Wigig. Målet var att ta fram en radiomodul innehållande en antenn av typen patch array samt en transceiver krets som hanterar kommunikation på 60 GHz-bandet samt som klarar att styra ut signalen i olika riktningar horisontellt samt vertikalt. Målet har mer än uppfyllts då vi under våren 2018 har flera kundcase för denna produkt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en ökad insight i utmaningarna med att designa både en RFIC som ska klara de högt ställda krav som finns. Ett annat resultat är att vi tillsammans med Uppsala Universitet har tagit fram en RF modul i världsklass på utsatt tid. Det finns ett flertal effekter av denna satsning för Sivers IMAs del: Vi har tagit plats på kartan över leverantörer av produkter inom WiGig-marknaden, dels genom att vi nu tillhandahåller RF moduler till CCS (Cambridge Communication Systems) och att vi kunnat ingå partnerskap inom fler områden, även inom 5G där vi startat ett 5G konsortie.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en sk. Waterfall modell. Dvs en sekvensiering av de olika arbetspaketen. Detta har i vissa fall varit svårt att genomföra helt praktiskt då vissa av momenten har fått gå in i varandra och viss omstrukturering behövt göras. Vi har haft ett antal möten tillsammans med Uppsala Universitet och ändu funnit att projektmodellen fungerat tillfredställande bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-01800

Statistik för sidan