Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

4boards.ai: The Challenges of AI for Sustainable and Innovative Corporate Governance

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Teknikens Ekonomi och Organisation
Bidrag från Vinnova 1 956 085 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga 2018

Viktiga resultat som projektet gav

Artificiell intelligens [AI] förutsägs bli en av de största utmaningarna för styrelser inom de kommande 10 åren. Resultat från 4boards.ai tyder på att styrelser behöver utveckla två kompetensområden för att framgångsrikt leda företag i en AI-baserad framtid: 1. Vägledning av operativ AI-kapacitet 2. Övervakning av styrningskapacitet inom AI Vi har även utvecklat ledarskapsmatrisen Boards 4 AI, som utgör ett praktiskt redskap för utveckling av dessa kompetensområden samt stöd för AI-implementering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten tyder på att styrelser behöver utveckla två kompetensområden: [1] vägledning av operativ AI-kapacitet och [2] övervakning av styrningskapacitet inom AI. Dessa består av tre insatsområden vardera: 1.1 Vägleda insamling, uttag och analys av ‘big data’, 1.2 Vägleda en AI-driven innovationsstrategi, 1.3 Vägleda deltagande och tillväxt inom ett affärs-ekosystem 2.1 Övervaka datahantering, etik och beslutsfattande av ‘svart låda’-typ, 2.2 Övervaka nätsäkerhet för AI, 2.3 Övervaka affärs-ekosystem

Upplägg och genomförande

4boards.ai var en två-årig studie baserad på en av deltagarnas omfattande förstahandserfarenhet av styrelsearbete, en systematisk översikt av forsknings- och verksamhetslitteratur om företagsstyrning och AI-implementering inom industri samt en serie intervjuer med styrelseledamöter från ledande multinationella företag och med internationella AI-experter. Studien offentliggjordes i tre publikationer and resultaten delades vid flera evenemang med styrelser som målgrupp, t ex styrelsenätverk.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2021

Diarienummer 2018-02918

Statistik för sidan