Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till utveckling av ny kunskap.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga, 2019
Stängde 4 juni 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Innovationsledning: forskning för ökad innovationsförmåga
Stängde 26 juni 2018

För projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering

Senast uppdaterad 26 augusti 2022

Diarienummer 2018-02056

Statistik för sidan