Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till utveckling av ny kunskap.

Tidigare ansökningstillfällen

Innovationsledning och organisering - forskning för ökad innovationsförmåga, 2019
Stängde 4 juni 2019

Med det här erbjudandet stödjer vi projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Innovationsledning: forskning för ökad innovationsförmåga
Stängde 26 juni 2018

För projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering

Liknande erbjudaden

Vinnova genomför två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen syftar till utveckling av ny kunskap medan den andra utlysningen har som syfte att nyttiggöra existerande kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Senast uppdaterad 26 augusti 2022

Diarienummer 2018-02056

Statistik för sidan