Innovationsledning och organisering – forskning för ökad innovationsförmåga

År 2018 görs två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen nedan syftar till utveckling av ny kunskap.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 26 juni 2018

Innovationsledning: forskning för ökad innovationsförmåga

Stängde 26 juni 2018

För projekt som syftar till att utveckla ny kunskap inom området innovationsledning och organisering

Liknande erbjudaden

Vinnova genomför två parallella utlysningar inom programmet Innovationsledning och organisering som har samma öppnings- och stängningsdatum. Den aktuella utlysningen syftar till utveckling av ny kunskap medan den andra utlysningen har som syfte att nyttiggöra existerande kunskap inom området innovationsledning och organisering.

Senast uppdaterad 7 november 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2018-02056