Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

4-dimensionell geologisk modellering av malmfält

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för tillämpad malmgeologi
Bidrag från Vinnova 9 007 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - juni 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

4-dimensionell geologisk modellering av malmfältMålsättningen är att bygga robusta 4-dimensionella geomodeller, visualiserade i EU-standardiserade GIS som kan användas för både resursestimering och för gruvbrytningens miljö och samhällelig impakt under hela livscykeln från upptäckt till stängning. även legala och ekonomiska begränsningar och markanvändningsfrågor berörs. En 4D-geomodell av de översta 5 km av jordskorpan i Skelleftefältet är den övergripande målsättningen med projektet. Geomodellerna skall visualiseras och lagras i användarvänliga mjukvaror som är tillgängliga för alla medverkande parter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Innevarande projekt är det första verkliga försöket att bygga väl definierade 3D modeller av de övere kilometarna av jordskorpan i Sverige. Resultatet blir en 3D-GIS-produkt för delar av Skelleftefältet. Ambitionen är att detta skall leda till bättre prospekteringsresultat för malmer på stora djup och en längre livslängd för gruvverksamheten i regionen, vilket i sin tur har står samhällsnytta i form av ökad sysselsättning i regionen.

Upplägg och genomförande

Arbetet är nedbrytet i ett antal steg på årsbasis såsom 1) rekrytering (endast 07/08), 2) planering av fältarbete, 3) fältarbete, 4) uppbyggnad av databasstruktur och 5) inmatning av data, 6) utvärdering och tolkning av resultat samt 7) avrapportering till VINNOVA, partners och i vetenskapliga tidskrifter. De metoder som kommer att användas är tolkning av befintlig geofysisk och geologisk data registerade/geokodade i 3d-GIS, nya geofysiska mätningar (främst högupplösande seismik), allt implementerat i mjukvaran GoCAD.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01678

Statistik för sidan