3D sound recording for consumer devices

Diarienummer 2017-00470
Koordinator Dirac Research AB
Bidrag från Vinnova 1 769 972 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Syftet är att avsevärt öka vår konkurrenskraft på den globala marknaden genom att försöka bli den första leverantören av ett fullständigt teknikpaket inom 3D-ljud , inklusive inspelning, uppspelning, liksom specialbyggda mikrofoner för speciella applikationsområden. Målet är att erbjuda en ny och disruptiv inspelningsteknologi för 3D-ljud för att möjliggöra VR-upplevelser på mobila konsumentprodukter, såsom smartphones.

Förväntade effekter och resultat

Vår produkt kommer att bilda ny state-of-the-art inom inspelning av 3D-ljud på smartphone-marknaden. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder en komplett programvarukedja för inspelning och uppspelning av 3D-ljud, som blir lätt att implementera på hårdvaran. Vår internationella konkurrenskraft och våra relationer med världens ledande tillverkare av smartphones kommer att stärkas. Vidare kommer tekniken att öka tillgängligheten för personer med hörselproblem. Vår kapacitet att innovera kommer att stärkas och nya patent kommer eventuellt att skapas. Nyanställningar väntas.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i fem arbetspaket (WP). WP1 är forsknings- och marknadsinriktat. WP2, WP3 och WP4 är av experimentell karaktär. Här utvecklar vi mjukvaru-verktyg, algoritmer och avancerade inspelningsmetoder avsedda för omfattande testning och validering av prototypen (WP5). Projekttiden är 18 månader. Projektet leds och genomförs av vår interna FoI-avdelning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.