Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D sound recording for consumer devices

Diarienummer
Koordinator Dirac Research AB
Bidrag från Vinnova 1 769 972 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har höjt vår konkurrenskraft på den globala marknaden genom att utveckla ett teknikpaket för 3D-ljud som inkluderar både inspelning och uppspelning. Vår teknik kan på sikt utmana de nu existerande teknikerna för VR-upplevelser på mobila konsumentprodukter, såsom smartphones, och vi räknar med bli en viktig spelare inom området.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi kommer snart att kunna erbjuda våra kunder en komplett programvarukedja för in- och uppspelning av 3D-ljud som kommer att mäta sig med eller till och med överträffa den teknik som nyligen dykt upp inom området. Vi har stärkt våra kundkontakter med ledande tillverkare av smartphones som har visat intresse för fortsatt samarbete inom fältet. Projektet har redan lett till nyanställningar och vi förväntar oss flera sådana inom kort som resultat av projektet.

Upplägg och genomförande

Vår ursprungliga plan med fem arbetspaket var väl genomtänkt. Modifieringarna av planen bestod i att fokusera starkare på att bygga upp flexibla utvecklingsmiljöer, såväl för algoritmutvecklingen som den experimentella mättekniska delen. Den flexibla utvecklingsmiljön gjorde att vi snabbt kunde utvärdera metoder från litteraturen samt testa våra egna idéer och våra egenhändigt gjorda prototyper medger snabba modifieringar av mikrofonkonfigurationer vilket har medfört att vi nu bedömer oss ha goda förutsättningar att möta varierande kundönskemål relativt snabbt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00470

Statistik för sidan