Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

3D sound recording for consumer devices

Reference number
Coordinator Dirac Research AB
Funding from Vinnova SEK 1 769 972
Project duration April 2017 - September 2018
Status Completed

Purpose and goal

Vi har höjt vår konkurrenskraft på den globala marknaden genom att utveckla ett teknikpaket för 3D-ljud som inkluderar både inspelning och uppspelning. Vår teknik kan på sikt utmana de nu existerande teknikerna för VR-upplevelser på mobila konsumentprodukter, såsom smartphones, och vi räknar med bli en viktig spelare inom området.

Expected results and effects

Vi kommer snart att kunna erbjuda våra kunder en komplett programvarukedja för in- och uppspelning av 3D-ljud som kommer att mäta sig med eller till och med överträffa den teknik som nyligen dykt upp inom området. Vi har stärkt våra kundkontakter med ledande tillverkare av smartphones som har visat intresse för fortsatt samarbete inom fältet. Projektet har redan lett till nyanställningar och vi förväntar oss flera sådana inom kort som resultat av projektet.

Planned approach and implementation

Vår ursprungliga plan med fem arbetspaket var väl genomtänkt. Modifieringarna av planen bestod i att fokusera starkare på att bygga upp flexibla utvecklingsmiljöer, såväl för algoritmutvecklingen som den experimentella mättekniska delen. Den flexibla utvecklingsmiljön gjorde att vi snabbt kunde utvärdera metoder från litteraturen samt testa våra egna idéer och våra egenhändigt gjorda prototyper medger snabba modifieringar av mikrofonkonfigurationer vilket har medfört att vi nu bedömer oss ha goda förutsättningar att möta varierande kundönskemål relativt snabbt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 20 March 2017

Reference number 2017-00470

Page statistics