Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D-printing för innovativa lösningar i svensk industri och forskning

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudmålet med initieringsprojektet var att identifiera industriella behov som är förknippade med ´Konkurrenskraftig produktion´ samt att bygga ett branschöverskrivande konsortium som täcker hela kedjan från teknikleverantörer till slutanvändare. Konsortiet har växt från åtta till tolv partners, där stora industriföretag som Höganäs AB och SAAB Aeronautics har visat stort engagement. Fokus har gått från material- och teknikutveckling till tillämpad forskning på anpassad design och verifiering för AT, under initieringsprojektet. Målen anses därmed vara uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Relevanta utmaningar har identifierats och en plan för hur nya lösningar kan utvecklas och nyttiggöras har tagit form. Utmaningar som kommer att adresseras i samverkan är tex . utveckla kunskap som kopplar till förbättrade AM-produkter, -processer och -tjänster testa och verifiera simuleringar och provkroppar; undersöka hur AT-detaljer kan testas för att garantera en robust produktion utveckla ett nyttiggörande och kommunikationsplan för hur AT skall spridas samt användas inom produktion erhålla en grundlig kännedom om marknaden, kunder, kravställare och användare

Upplägg och genomförande

Initieringsprojektet samlade konsortiet på två möten i Stockholm som hölls i maj och september. Utöver det hölls ständig en dialog mellan varje partner och projektledningen på SP, som även besökte partnerna för djupare utmanings- och problemanalys. Det tidiga mötet med ett stort deltagande från industrin förändrade vinkeln på de viktiga utmaningarna och var därmed av yttersta värde för utvecklingen av initieringsprojektet och hur samverkansprojektet blev planlagt. Befintliga nätverk utnyttjades och utmaningar kunde hittas över branschgränserna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00777

Statistik för sidan