3D Fashion Design Simulation

Diarienummer 2016-04426
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 830 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Modemarknaden präglas av korta livscykler, begränsad träffsäkerhet och impulsköp, vilket resulterar i dålig matchning av utbud och efterfrågan. I dagsläget utnyttjar designers 2D-verktyg vilket ger platta bilder som kräver en expertkompetens för att bedömas. Vi utvecklar en digital tjänst genom vilken mode-designer kan skapa 3D-modeller av sina skisser och idéer för klädesplagg. Modellerna ska bli så realistiska att de kan kommuniceras till potentiella köpare och få deras kommentarer.

Förväntade effekter och resultat

Därmed anpassas utbudet bättre till behovet och miljöpåverkan kan minskas. 3D modellering är också att föredra eftersom det skulle gå att pröva ett plagg på fler kroppsstorlekar; reducera behovet av att ta fram fysiska testplagg; minska tiden att ta fram en produkt; öka produktkompatibilitet mellan tillverkningsenheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds av DSV på Stockholms Universitet, som bidrar med state-of-art kompetens om animering, 3D och spelutveckling. Projektet utgår från ett branschinitiativ representerat av H&M, och Stockholm Fashion District. Swedish Fashion Council bidrar med expertis om mode, PR och kundkommunikation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.