Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

3D Fashion Design Simulation

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för data- och systemvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 830 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla och implementera en tjänst som utnyttjar 3D-modellerad kläddesign för att snabbt få feedback om kunders efterfrågan. Om en designern får mer kunskap om efterfrågan så kan marknaden bli bättre och överproduktionen minskas. Systemet har evaluerats och visat sig kunna ge bra kunskap om användarnas behov. Rent konkret så har en 3D-modellerad strumpa tagits bort ut produktionsplaneringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Clother gör det möjligt för modedesigners att snabbt och enkelt få kommentarer från tänkta konsumenter. Om de använder 3D-modelleringar så behövs inte ens provkollektioner innan de fått en uppfattning om ideen tilltalar användarnas ständigt föränderliga stil. När designern har lagt upp bilderna på sin kollektion kan en intresserad konsument uttrycka sitt gillande i en app på mobilen. . Utvärderingen visade att design och implementering levde upp till kraven på användbarhet. Utvärderingen indikerade också att systemet ger den typ av kunskap som efterfrågas av klädföretagen.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett samarbete mellan klädföretag och forskare vid Stockholms universitet. Alla projektdeltagare har varit intresserade och sett iden och syftet som relevant och väl anpassad till pågående aktiviteter och forskningsintressen. Företagen har haft engagerad och kompetent projektledning och samarbetet har präglats av öppenhet mellan parterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04426

Statistik för sidan