Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

3D-bioprinting av hud för behandling av svårläkta sår

Diarienummer
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Plastikkirurgi
Bidrag från Vinnova 925 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Syftet med projektet var att använda den senaste tekniken inom 3D bioprinting för att skriva ut "hud" som kan bidra till att läka sår. Vår produktidé var att med hjälp av 3D bioprintingteknik skriva ut ”hud” av patientens egna celler tillsammans med ett stödjande material. Dessa konstrukt transplanteras sedan till patienten där kroppen fungerar som den ultimata inkubatorn för att få optimal celltillväxt och nybildning av hud. Målet för projektet var att vi vid projektslut har nått så långt så att vi har börjat testningen av 3D bioprintade hudtransplantat på gris med autologa celler.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av studien är bitar av bioprintad hud som tillverkats med olika material (nanocellulosa, nanocellulosa+fibrin, kollagen, kollagen + fibrin) blandat med bindvävsceller (fibroblaster) för läderhuden och hudens ytceller (keratinocyter) för överhuden. Både bindvävscellerna och keratinocyterna överlever processen. I den nanocellulosabaserade bläcket verkar tillägg av det kroppsegna ämnet fibrin vara gynnsamt för cellerna. Det avslutande försöket baserad på det kroppsegna ämnet kollagen, med eller utan tillägg av fibrin, som biobläck analyseras under våren -19.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med både teknisk utveckling och biologiska experiment i cellodling och med djurförsök. På materialsidan har cellulosabaserade biobläck och biobläck baserade på kollagen använts. Keratinocyterna fick först gjutas med kunde efter utvecklingsarbete bioprintas. Djurförsök har genomförts i Göteborg. Den detaljerade mikroskopiska analysen av hudprinten har genomförts i Linköping. Ett sista analyssteg av bioprintad hud återstår och kommer att göras under våren-19. Samarbetet mellan de tre parterna har fungerat mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02399

Statistik för sidan