3D-bioprinting av hud för behandling av svårläkta sår

Diarienummer 2017-02399
Koordinator VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING - Plastikkirurgi
Bidrag från Vinnova 925 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health innovatörer
Ansökningsomgång Innovationer inom medicinsk teknik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att använda den senaste tekniken inom 3D bioprinting för att skriva ut "hud" som kan bidra till att läka sår. Vår produktidé är att med hjälp av 3D-bioprintingteknik skriva ut ”hud” av patientens egna celler tillsammans med ett stödjande material. Dessa konstrukt transplanteras sedan till patienten där kroppen fungerar som den ultimata inkubatorn för att få optimal celltillväxt och nybildning av hud. Målet för projektet är att vi vid projektslut har nått så långt så att vi har börjat testningen av 3D bioprintade hudtransplantat på gris med autologa celler.

Förväntade effekter och resultat

Innovationen med denna idé är att kunna designa patientegna transplantat (3D-bioprintade konstrukt) i kliniskt godkända material utan att använda stora ytor av patientens egna hud. Detta skulle innebära mindre smärta för patienten eftersom man skulle slippa att ta stora bitar hud men ändå få en förbättrad läkning i och med att transplantaten efterliknar fullständig hud. Denna teknik kommer att revolutionera sårvården och leda till stora kostnadsbesparingar inom sjukvården.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av flera delar, både teknisk utveckling och biologiska experiment i cellodling och i djurmodeller. För biobläckutveckling kommer fibrin och kollagen att användas som huvudsakliga ingredienser och blandas med celler eller mikroskopiska hudbitar. Utvärdering kommer att ske genom att titta på reologiska egenskaper, printbarhet och cytotoxicitet. 3d bioprintade hudkonstrukt kommer att odlas in vitro och användas i två djurmodeller, naken mus och gris, där vi studerar hur den printade huden utvecklas och hur såren läker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.