Så behandlar vi personuppgifter

Vi behöver samla in en del personuppgifter för att kunna hantera olika ärenden. Här berättar vi hur vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad vi använder dem till.

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, personnummer, nationalitet, utbildning, anställningsförhållanden och kontaktuppgifter. 

Registrerades rättigheter

Den vars personuppgifter Vinnova behandlar, har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering eller begränsning av behandling av sina personuppgifter. Invändning mot behandling kan även framföras.

Eftersom Vinnova är en myndighet och är skyldig att följa arkivregler kan normalt sett varken rättelse eller radering göras i allmänna handlingar.

Klagomål avseende Vinnovas behandling av personuppgifter kan göras till Vinnova eller Datainspektionen.

Kontakt och dataskyddsombud

Vinnova är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som utförs i dessa avseenden.

Kontaktuppgifter är 08-473 3000 eller vinnova@vinnova.se. Ange gärna vad ditt ärende avser.

Postadress: Vinnova, 101 58 Stockholm

Du kan också kontakta våra dataskyddsombud på 08-473 30 00 eller vinnova@vinnova.se.

Så behandlar vi personuppgifter i olika ärenden 

Använd länkarna nedan för att komma direkt till information om ett specifikt område. 

 

Bidragsärenden

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna administrera och bedöma bidragsansökningar och handlägga beviljade bidragsärenden samt kunna göra olika uppföljningar behandlar Vinnova personuppgifter om projektledare, firmatecknare och projektdeltagare.

För att kunna fullgöra åliggande i regleringsbrev överför Vinnova personuppgifter på projektledare till Vetenskapsrådet som samlar dessa i en forskningsdatabas.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som normalt samlas in är:

 • För sökande: Namn och e-postadress
 • För projektledare: Namn, e-postadress, telefonnummer, kön och födelseår
 • För firmatecknare: Namn och e-postadress

I de fall Vinnova efterfrågar cv:n på projektdeltagare krävs endast namn men Vinnova styr inte över vilka personuppgifter som den sökande skickar in. Vinnova avråder från att cv:n ska innehålla onödig information som till exempel personnummer.

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna av personuppgifter om projektledare, firmatecknare och projektdeltagare är att de är nödvändiga för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Vinnovas rättsliga grund för behandling av personuppgifter för bedömare är avtal.

Så länge lagras personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler.

 

E-postutskick och inbjudningar

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna göra e-postsutskick och skicka inbjudningar till evenemang behandlar Vinnova personuppgifter om prenumeranter och andra relevanta personer i innovationssystemet.

Personuppgifter som behandlas: 

 • Namn
 • E-post

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är att de är nödvändiga för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras så länge prenumerationen pågår och så länge personer ingår i Vinnovas målgrupp.

 

Evenemang och besök 

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter 

För att kunna administrera evenemang och besök som i vissa fall inkluderar tillhandahållande av material och enkäter behandlar Vinnova personuppgifter om evenemangsdeltagare och andra besökare.

Personuppgifter som behandlas

 • För evenemangsdeltagare: Namn, kontaktuppgifter och ibland anmäld kost
 • För andra besökare: Namn och kontaktuppgifter

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse samt rättslig förpliktelse.

Så länge lagras personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler. Övriga uppgifter raderas när de inte längre är aktuella.

 

Fotografering och webbsändningar

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter 

För att kunna informera om vår verksamhet fotograferar och webbsänder vi vissa evenemang.  Vinnova behandlar då personuppgifter om talare, paneldeltagare och övriga deltagare.

Personuppgifter som behandlas:

 • Namn
 • Bild
 • Röst

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifter raderas när de inte längre är relevanta.

 

Allmänna förfrågningar 

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna bemöta förfrågningar från allmänhet, media och andra organisationer behandlar Vinnova personuppgifter om frågeställaren.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-post
 • Eventuellt andra kontaktuppgifter

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grunder för behandlingarna är att det är nödvändigt för att fullgöra uppgifter av allmänt intresse och myndighetsutövning.

Så länge lagras personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler. Övriga uppgifter lagras i sex månader, därefter raderas de.

 

Sociala medier

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter 

För att kunna sprida information om verksamheten och nå nya målgrupper behandlar Vinnova personuppgifter om anställda och andra relevanta personer i innovationssystemet.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Bild
 • Röst

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna raderas när de inte längre är relevanta.

 

Publikationer

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter 

För att kunna sprida information om forskning, utveckling och innovation publicerar Vinnova egna och externa rapporter på hemsidan där personuppgifter om författare anges.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är rättslig förpliktelse.

Så länge lagras personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler. 

 

Uppdragstagare, leverantörer och bedömare

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter 

För att kunna administrera avtalsförhållanden och för att fullgöra avtal behandlar Vinnova personuppgifter om uppdragstagare, leverantörer och bedömare.

Personuppgifter som behandlas

 • För samtliga: Namn och kontaktuppgifter
 • För personligt anlitade: Personnummer och kontonummer
 • För bedömare: Namn, kön, födelseår, kontaktuppgifter, uppgifter om erfarenhet samt uppgifter för utbetalning av ersättning

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är avtal.

Så länge lagras personuppgifterna

De personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar lagras enligt gällande arkivregler. Övriga uppgifter raderas när avtalet upphör.

 

Anbudsgivare

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna administrera offerter som inte vunnit upphandling behandlar Vinnova personuppgifter om anbudsgivare.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är att fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras i fyra år, därefter gallras de.

 

Jobbsökande

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna rekrytera nya medarbetare behandlar Vinnova personuppgifter om jobbsökande.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Foto
 • Kompetens
 • Personnummer
 • Cv

Rättslig grund

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras i två år, därefter gallras de.

 

Besökare på webbplatsen

 

Därför behandlar Vinnova personuppgifter

För att kunna göra besöksuppföljning på webbplatsen behandlar Vinnova personuppgifter om webbplatsens besökare.

Vilka personuppgifter behandlas?

 • IP-adress

På vilken rättslig grund?

Vinnovas rättsliga grund för behandlingarna är att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras i 26 månader, därefter raderas de.

 

Senast uppdaterad 8 november 2018   |   Sidansvarig: Anna Oback   |   Statistik för sidan