Så behandlar vi personuppgifter

Ibland behöver vi samla in personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ett ärende. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Personuppgifter är all information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, till exempel namn, personnummer, nationalitet, utbildning, anställningsförhållanden och kontaktuppgifter. Vi samlar alltid in personuppgifter vid ansökningar. Vi kan också behöva dina personuppgifter om du till exempel är med vid en konferens, beställer trycksaker eller söker jobb hos oss.

Vill du ändra några uppgifter om dig själv kan du kontakta vårt personuppgiftsombud, som ansvarar för vår hantering av personuppgifter. Skriv Personuppgiftsombud i ämnesraden.

Skicka e-post till personuppgiftsombudet

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att en gång per kalenderår begära information om vilka av dina personuppgifter som Vinnova har registrerade. För att få den informationen behöver du lämna en undertecknad skriftlig begäran till oss.

Våra kontaktuppgifter

Lagen om personuppgifter

På Datainspektionens webbplats kan du läsa om personuppgiftslagen (PuL), hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Datainspektionens webbplats

Senast uppdaterad 15 januari 2018   |   Sidansvarig: Anna Oback   |   Statistik för sidan