Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnovas synpunkter på förslag om statlig forskningsfinansiering

Publicerad: 31 januari 2024

En utredning föreslår att den statliga finansieringen av forskning och innovation samlas på betydligt färre myndigheter än idag. Vinnova stödjer att en omorganisation görs, men anser att utredningens alternativa förslag bör genomföras i stället för huvudförslaget. Vinnova skriver i sitt remissvar också att en omorganisation förutsätter att statens anslag för forskning och innovation ökar kraftigt för att Sverige inte ska tappa fart.

Den statliga utredningen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation föreslår att tre nya myndigheter skapas, som ska fördela all statlig extern konkurrensutsatt finansiering av forskning och innovation: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten.

Andra myndigheter som idag utlyser forskningsmedel ska upphöra med det. Utredningen ger också ett alternativt förslag om att skapa två myndigheter: Vetenskapsmyndigheten och Myndigheten för strategisk forskning och innovation

Vinnova ställer sig i sitt remissvar bakom att en omorganisation genomförs, men avvisar utredningens huvudförslag med tre myndigheter. Vinnova anser istället att det alternativa förslaget med två myndigheter bör genomföras.

Skälen till Vinnovas synpunkter:

  • Två myndigheter i stället för tre blir kostnadseffektivare.
  • Det blir bättre förutsättningar för att olika insatser kan samordnas, förstärka varandra och ge bättre effekter.
  • Den föreslagna nya Innovationsmyndigheten skulle bli en liten myndighet med alltför svagt mandat och för små resurser för att fullgöra den uppgift som utredningen föreslår. 

- Det har skett stora samhällsförändringar sedan den nuvarande organisationen för forskningsfinansiering skapades för mer än 20 år sedan. En ny struktur kan ge bättre möjligheter att främja banbrytande forskning, teknikutveckling och innovation som ökar förmågan att lösa stora samhällsutmaningar. Men det är viktigt att en ny modell blir bättre än idag, så att vi kan stärka Sverige som ett ledande forsknings- och innovationsland inför 2030-talet, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova skriver också att en omorganisation tar mycket tid som innebär stora omställningar för det svenska forsknings- och innovationssystemet. Ett genomförande förutsätter därför att statens anslag för forskning och innovation samtidigt ökar med målet att nå 1,2 procent av BNP 2030, för att inte Sveriges FoI-system ska hämmas.

Läs hela remissvaret här

Vinnovas inspel inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 31 januari 2024

Statistik för sidan