Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pressmeddelande

Forskning och innovation för konkurrenskraft och en hållbar framtid

Publicerad: 6 november 2023

Det behövs ambitiösa satsningar på forskning och innovation för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i framtiden och för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Det skriver Vinnova i sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition och föreslår strategiska satsningar för näringslivets klimatomställning, nationell säkerhet, life science och på banbrytande teknik.

Vinnova har lämnat sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition, som baseras på en analys som visar på viktiga behov.

Vinnova föreslår att Sveriges totala investeringar i forskning och innovation ökar till minst fyra procent av BNP fram till 2030. Det möjliggörs av en ökning av offentliga investeringar motsvarande en procent av BNP fram till år 2028 för att därefter uppnå 1,2 procent inom ett par år.

- Världen står inför en massiv omställning, där gammal teknik ska ersättas av moderna, klimatsmarta lösningar. Länder som investerar i innovation, utveckling och högteknologisk produktion blir vinnare. Sverige behöver växla upp satsningarna på forskning och innovation både för att vi ska vara konkurrenskraftiga och för att kunna möta viktiga samhällsutmaningar, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Vinnova föreslår en nationell teknik- och innovationsstrategi, acceleration av utveckling på viktiga områden, satsningar på banbrytande teknik, effektivisering av stödsystem för forskning och innovation, starkare internationell uppkoppling och stärkt användning av forsknings- och teknikinfrastruktur.

Här går det att läsa om några av förslagen:

Näringslivets klimatomställning

Näringslivets internationella konkurrenskraft kommer i allt högre grad att avgöras av förmågan att skapa innovationer, varor, tjänster och system med bättre klimatprestanda än existerande lösningar. Det finns stora behov av att investera i tillämpad forskning och innovation. Vinnova föreslår att regeringen ökar anslagen för nästa generations strategiska innovationsporgram, Impact innovation, med 1,5 miljarder kronor per år från 2028 för accelererad grön och digital omställning, hållbar produktion och avancerade och kritiska material.

Nationell säkerhet

Innovation behövs för att stärka Sveriges säkerhet. Militära applikationer baseras i allt större utsträckning på civilt utvecklade tekniker. Vinnova föreslår att regeringen ger Försvarsmakten och Vinnova i uppdrag att vidareutveckla och skala upp innovationsprogrammet för civil-militära synergier som startar 2024.

Life science och hälsa

En stärkt life science-sektor är viktig för Sveriges konkurrenskraft, näringslivets utveckling och samhällets resiliens. Ett viktigt område är precisionsmedicin, det vill säga individbaserad vård och behandling som kan skräddarsys efter enskilda patienters förutsättningar och behov. Vinnova föreslår bland annat en nationell samordning av offentliga investeringar inom precisionsmedicin i enlighet med regeringens life science-strategi.     

Framtidssäkrat samhälle och effektiva välfärdssystem

Det svenska samhället har flera utmaningar med klimatförändringar, gängvåld, terrorhot, ökad ojämlikhet och demografiska utmaningar. Det behövs innovationer som gör det möjligt att bygga bort sårbarhet i samhällsbärande system, funktioner och strukturer. Vinnova föreslår samverkan för att förverkliga städers kontrakt för klimatomställning, ett program för innovation i offentlig sektor för bland annat höjd AI-kapacitet och en kraftsamling i det svenska matsystemet.

Banbrytande teknik och deeptech-företag

Banbrytande teknik som syntetisk biologi, bioteknik, kvantteknik, avancerade material och generell AI är avgörande för omställning och konkurrenskraft. Vinnova föreslår nationella flaggskeppsprogram för forskning och innovation inom banbrytande teknik och ett nationellt program för stöd till strategiskt viktiga deeptech-företag.

Läs hela Vinnovas inspel och analysbilaga


Fakta om Vinnovas inspel till den forskningspolitiska propositionen

Vinnova har fått i uppdrag att göra analyser och lämna förslag inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som regeringen planerar att lämna till riksdagen 2024, och som anger inriktningen för forsknings- och innovationspolitiken under kommande år. Det kompletterar det gemensamma underlag som Vinnova har lämnat tillsammans med Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Forte, Formas och Rymdstyrelsen.

Gemensamt inspel från de statliga forskningsfinansiärerna

Frågor?

Daniel Holmberg

Pressekreterare

+46 8 473 30 53

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 26 april 2024

Statistik för sidan