Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Åtta innovationsplattformar för hållbara matsystem

Publicerad: 7 november 2023

Nu finansierar Vinnova åtta innovationsplattformar för att skapa innovation på systemnivå, för ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Plattformarna ska exempelvis stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner, hitta innovativa sätt för att Sverige ska kunna bli mer självförsörjande och utveckla de platser där konsumenter möter mat.

Forskningen är tydlig och branschen är enig – matsystemet behöver ställas om för att bli hållbart för både människa och miljö. Syftet med satsningen ”Ett nytt recept för matsystemet” är att bidra till den transformationen. I satsningen jobbar en bredd av aktörer och kompetenser tillsammans i en innovationsplattform med fokus på några ambitiösa omställningsmål. Plattformarna består av minst tre organisationer och ska bidra till experimenterande och utforskande av nya metoder och arbetssätt. 

- Vi ser att det finns en fragmentisering i livsmedelssystemet och en brist på gemensamma mål. Utveckling inom livsmedelssystemet pågår, men det går alldeles för långsamt. Det behövs större möjligheter att få vara djärv och testa nytt. Innovation är centralt för att åstadkomma ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem, men det räcker inte med att effektivisera och göra det vi gör bättre. Vi behöver göra annorlunda och mer radikalt, säger Anna Löfgren Wilteus, utlysningsansvarig på Vinnova.  

Samarbete med Tillväxtverket 

Satsningen sker i samarbete med Tillväxtverket som nu kraftsamlar ihop med Vinnova. Arbetet utgår från åtta djärva och inspirerande mål, så kallade missioner, för ett hållbart matsystem. Med utgångspunkt i missionerna ska de aktörer som finansieras mobilisera resurser och engagemang hos andra aktörer och företag i det svenska livsmedelssystemet. Tillsammans ska aktörerna leda utvecklingen i att ta fram framtidens goda, hälsosamma och hållbara mat.  

- Innovation är avgörande för att säkra en hållbar och resilient matförsörjning. Inte minst på en global marknad i snabb förändring och för internationell konkurrenskraft. Tillsammans med Tillväxtverket vill vi skapa förutsättningar att öka takten i omställningen, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Förutom Vinnovas finansiering av innovationsplattformarna, möjliggör även Tillväxtverket med sin finansiering innovationsdrivna insatser på regional nivå. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.

Under den första etappen på 18 månader får de åtta innovationsplattformarna totalt 28 miljoner.

Om innovationsplattformarna

Mission Matmiljö

År 2033 säkrar Sveriges publika matmiljöer människans, samhällets och naturens behov. Platsen där mat möter konsument, såsom butiken, restaurangen, skolan eller webben är en nyckel till vilka val som görs. Dagens matmiljöer bidrar inte alltid till hållbara och hälsosamma matval. Matmiljöerna behöver utvecklas så att de stärker folkhälsa, ekonomi och hållbar matproduktion.  

Aktörer: Organic Sweden, Världsnaturfonden WWF, Reformaten, Södertälje kommun​

Biotech Heights​

2035 äter alla ny fermenterad mat varje dag. En innovationsplattform för bioprocesstekniker, exempelvis fermentering, där vi kan utveckla nya ingredienser och livsmedel som är goda, tillgängliga och hållbara. Nyckeln är hantering av biomassa, sidoströmmar och klimatsmarta grödor. Med bioteknik kan produktionen av ny mat öka, och ge bättre miljömässig hållbarhet, till en växande global befolkning.

Aktörer: Lunds universitet, Future by Lund, Tetra Pak

Innovationsplattform stad 

Inom ett decennium är en tredjedel av den mat som konsumeras i Malmö producerad, förädlad och såld i staden.​ Staden utgör navet i en transformation där maten är miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Den kan korta värdekedjor och möjliggöra cirkularitet. Staden blir en förändringsmotor för hur maten produceras, distribueras och konsumeras.

Aktörer: Innovation Skåne AB, Ernst & Young AB (Doberman), Malmö kommun   

Proteinrevolutionen

Svenska proteiner i världsklass. En revolution som i grunden förändrar hur vi producerar, konsumerar och ser på proteiner i Sverige utifrån ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi behöver stärka den svenska värdekedjan för alternativa proteiner, skapa nya konsumtionsbeteenden och utmana vedertagna normer.  

Aktörer: Alba Ecological Information Institute, Peter O Bolinder AB, Lunds Universitet, Beteendelabbet AB, Planethon AB, Gustav Johansson AB

Mat till alla - Nära och tillsammans! 

I framtiden är Sverige självförsörjande, har en hållbar produktion och klarar 30 dagar utan tillgång till importerade insatsvaror eller livsmedel. Denna mission fokuserar på att producera mat, med en mångfald av producenter, nära där den konsumeras. Resursfördelningen behöver bli effektivare och det behövs en större spridning av risker jämfört med nuvarande matsystem.   

Aktörer: Coompanion Roslagen & Norrort ek för, Sveriges Civilförsvarsförbund, Coompanion-Kooperativ Utveckling Stockholms Län, Mikrofonden Sverige ek för​

Samverkansacceleratorn för att regenerera matsystemet 

Regenerera matsystemet till 2038. Missionen fokuserar på ett regenerativt lantbruk och nya vägar för maten från producent till konsument. Det handlar om att skapa ett lönsamt, konkurrenskraftigt, resilient och hållbart matsystem.  Det regenerativa bygger på metoder för bättre jordbearbetning, växtföljder och kolinlagring. Syftet är minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald, friskare jordar och mer näringstät mat.

Aktörer: Pareco AB, Mälardalens Universitet, Akademin för innovation design & teknik IDT, Fincipio AB, KihlKom AB​. 

Ett nytt recept för proteinskiftet  

År 2040 är 9 av 10 måltider som konsumeras i Sverige inom planetens gränser. Foodtech-startups  i samarbete med stora företag och andra aktörer, banar vägen för ett proteinskifte. Måltiderna behöver vara hållbara, hälsosamma, tillgängliga för alla och smaka gott.  Det handlar inte bara om protein. Även andra komponenter som kolhydrater, fett, salt och socker kan behöva skiftas.   

Aktörer: RISE, Mörk Materia Laboratoriet AB, SISP Service & Development AB​

PUSH – Platform for User-centric Sustainable Health through food

År 2035 främjar matsystemet ett friskt liv för alla. Plattformen PUSH strävar efter att skapa ett nytt narrativ om mat och fokuserar på matens roll för mänsklig hälsa och välmående. För att nå missionen behövs en fundamental förändring i hur vi producerar, distribuerar och konsumerar mat. Detta driver PUSH genom samverkan, främjande av innovativa lösningar och missionsinriktade arbetssätt för snabb transformation.

Aktörer: Skånes Livsmedelsakademi, Dietisternas Riksförbund, Frisk Mat, Chalmers Tekniska Högskola AB​

Frågor?

Anna Löfgren Wilteus

Handläggare

+46 8 473 32 66

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Statistik för sidan