Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbete och mänskligt fokus viktigt för industrins gröna omställning

Publicerad: 16 mars 2022

En rad aktörer som representerar hela spektret av intressenter samlades nyligen på Vinnovas initiativ för att diskutera utmaningarna som kommer i kölvattnet av de stora investeringarna i grön industriomställning i Norr- och Västerbotten.

Mötet var en del av seminarieserien Öppna upp för innovation och samtalsledare var Vinnovas egen Jonas Brändström, avdelningschef för Hållbar samhällsutveckling.

Under vinjetten Hur skapar vi attraktiva samhällen och säkrar kompetensen för industrins gröna omställning? rymdes frågeställningar som är angelägna för i stort sett alla samhällsaktörer. Civilsamhälle, kultur, näringsliv, kommun och utbildningsväsende fanns representerade på talarlistan.

Samtalet tog avstamp i den förändring som utfasningen av fossila energikällor innebär, inte bara för själva industrin utan för de samhällen som måste försörja industrin med arbetskraft. Lokala krafter och krafter utifrån behöver, enligt en samstämmig bild av vad som krävs för en hållbar väg framåt, samverka för att nå målen för både ekosystem och samhällssystem.

- Här ser vi samhällsomställning i praktiken. Omställningen är vår generations ansvar och vi vet att den kräver en helhetssyn som vi är med och utvecklar. Om vi ska kunna ta vara på möjligheterna krävs att vi jobbar tillsammans, och hela världen tittar just nu på oss och ser vad som händer, säger Darja Isaksson, Generaldirektör för Vinnova.

Förutom behovet av samarbete var de sociala och mänskliga aspekterna något som flera talare framhöll som särskilt viktiga.

Stina Billinger, statssekreterare hos Näringsministern, betonar hur viktigt det är att inte glömma att det är människan som är i centrum. ”Genom att ännu tydligare tänka på människan, och vilken typ av samhälle den enskilda människan vill leva i, så kommer man in på de lite svårare frågorna som vi inte pratar lika mycket om på näringsdepartementet. Det är frågor jag tar med mig från det här samtalet.”

Inför seminariet tog Vinnova fram en film för att kittla fantasin i form av små nedslag i tänkbara framtider i Norr- och Västerbotten tio år in i framtiden.

Här kan ni se filmen samt hela seminariet i efterhand:

Medverkande under seminariet: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Lars Lundström, H2 Green Steel, Mikael Nordlander, Vattenfall, Anders Hvarfner, Lernia AB, Daniel Wilén, Arctic Game Lab, Carina Sammeli, Kommunstyrelsens ordf. Luleå, Pär Weihed, Luleå tekniska universitet, Fransesca Quartey, Västerbottensteatern och Stina Billinger, statssekreterare hos Näringsministern, samt Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

 

Senast uppdaterad 16 mars 2022

Statistik för sidan