Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bättre behandlingar med biologiska läkemedel

Publicerad: 18 januari 2022

Biologiska läkemedel skapar stora möjligheter till en mer träffsäker sjukvård och till nya och bättre behandlingar inom stora folksjukdomar som exempelvis cancer. Vinnova satsar 45 miljoner kronor på nio innovationsprojekt där forskare, företag och sjukvård ska samarbeta för att utveckla biologiska läkemedel och göra dem tillgängliga i sjukvården.

Satsningen ska bidra till att nya biologiska läkemedel blir tillgängliga för sjukvården och därmed i förlängningen för patienterna genom att stödja ökad samverkan. 

- Det kan bidra till en mer träffsäker sjukvård och nya behandlingar av mycket svårt sjuka personer inom stora folksjukdomar som exempelvis cancer. Satsningen ska tillsammans med tidigare satsningar också stärka Sverige som ett ledande land inom utveckling av biologiska läkemedel, säger Mats Jarekrans, ansvarig för utlysningen på Vinnova.

Projekten som får finansiering handlar bland annat om bättre behandling mot covid-19, cellterapier för att läka sår, avancerade terapier för att exempelvis restaurera eller tillverka vävnad och effektivare tillverkningsprocesser för biologiska läkemedel.

Nio projekt får totalt finansiering från Vinnova med 45 miljoner kronor under tre år. Satsningen görs i samarbete med Vetenskapsrådet

 

Projekt som får finansiering:

Behandling mot covid-19

Inhalationsläkemedel mot covid 
Ska utveckla covid-läkemedel med potential att vara effektivt även mot muterade virusformer.  
Leds av Treat4Life AB


Cellterapi för att läka sår

Ny biologisk behandling av diabetiska fotsår
Projektet ska utveckla sårläkningsbehandling först för kroniska diabetiska fotsår och därefter för andra typer av kroniska sår.
Leds av Omnio AB

Ny cellterapi för läkning av bensår
Ska utveckla cellterapi för behandling av patienter med svårläkta venösa bensår.
Leds av Xintela AB


Metoder för att tillverka och reparera vävnad

Cellterapi för att restaurera donatororgan
Projektet ska utveckla och testa cellterapier där stamceller från fostervatten används. I försöken ska man använda skadade lungor och se om de går att restaurera.
Leds av Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Lund

Individanpassad tillverkning av vävnad för att läka skador på urinrör och blodkärl
Ska utveckla behandling av urinrörsskador och olika kärlsjukdomar genom att utveckla ny teknik för att tillverka vävnad.
Leds av RISE Research Institutes of Sweden


Effektiva tillverkningsprocesser

LaScaRNA
Ska utveckla tillverkning av mRNA-baserade terapier (genmodifering) inom forskning och stora bioteknikföretag. Covid-19-pandemin har tydligt visat på möjligheten att använda genöverföring i kampen mot mänskliga sjukdomar.
Leds av Region Stockholm, Karolinska centrum för cellterapi

NucleoDry

Projektet ska ta fram produktionsprocesser för tillverkning av mRNA-läkemedel, exempelvis vacciner, som är stabila även vid temperaturer på 4 °C eller högre.
Leds av RISE Research Institutes of Sweden

Effektivare produktionsmetoder inom cellterapi
Projektet ska utveckla produktion av stamceller för användning i behandling av flera sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och sårläkning.
Leds av Cellevate AB

Utveckla tillverkningsprocesser inom cellterapi mot cancer
Projektet ska förenkla processer för framtagande av cellterapi och därmed göra avancerade terapier mer tillgängliga för cancerpatienter och stärka området immunonkologi i Sverige.
Leds av Elicera Therapeutics AB

Frågor?

Mats Jarekrans

Programledare Berzelii Centra

Senast uppdaterad 18 januari 2022

Statistik för sidan