Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering

Publicerad: 1 juni 2020

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi och stärkt konkurrenskraft. Nu har beslut tagits om fortsatt finansiering av fem program på rekommendation av en utvärdering.

De första fem programmen har genomgått en stor utvärdering sex år efter starten och på rekommendation av den har Vinnova, Energimyndigheten och Formas beslutat om fortsatt finansiering av nästa treårsetapp. Programmen är Lättvikt, Metalliska material, Processindustriell IT och automation (PiiA), Produktion2030 och det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri STRIM.

- Programmen bidrar till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Det är något som vi behöver fortsätta att satsa på, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen från 2019 visar att programmen bidragit till bred samverkan, nationell kraftsamling, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket. Vart tredje år fattas beslut om programmen får fortsatt finansiering. 

Sexårsutvärderingen genomfördes av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society.


Fakta om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. Under 2020 utvärderas de sex program som startade 2014.  

Frågor?

Peter Åslund

Enhetschef

+46 8 473 30 49

För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

Ändra dina kakinställningar

Senast uppdaterad 9 juni 2020

Statistik för sidan