Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Pressmeddelande

Precisionsmedicin införs i hälso- och sjukvården

Publicerad: 2 juli 2020

Vinnova satsar ytterligare 36 miljoner på den nationella kraftsamlingen Genomic Medicine Sweden (GMS) som möjliggör en mer individanpassad vård. Den nya tekniken gör att fler patienter kan få rätt behandling i rätt tid och samarbetet mellan sjukvård, näringsliv och akademi bidrar till att stärka Sveriges position som ett attraktivt land för innovation och klinisk forskning.

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning som sedan 2018 arbetar med forskning och utveckling av gensekvensbaserad diagnostik samt införande av de nya metoderna i hälso- och sjukvården, för att möjliggöra en mer individanpassad vård.

Genom genetiskt individanpassad diagnostik och behandling kan fler patienter snabbare få rätt diagnos och tillgång till rätt vård. Införande pågår för diagnostisering av cancer och sällsynta ärftliga sjukdomar och flera nya metoder är under utveckling för diagnostisering av folksjukdomar såsom diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdom. GMS arbetar även med diagnostisering av multiresistenta bakterier och virus och deltar i den nationella strategin för testning av SARS-CoV-2.

Bakom initiativet står landets medicinska fakulteter tillsammans med sju regioner i samarbete med SciLifeLab och näringslivet. Regionala genomcentra har etablerats i de sjukvårdsregioner som ingår i samarbetet, med uppgift att koordinera införandet av nyutvecklade metoder i sjukvården i hela landet och att bistå med stöd till forskningen.

- Vi vill stödja fortsatt utveckling och införande av precisionsmedicin, inklusive gensekvensbaserad diagnostik, som en naturlig del i hälso- och sjukvården för att säkerställa att patienter får jämlik tillgång till bästa möjliga vård. GMS är en viktig komponent av den utvecklingen och för att befästa Sveriges internationella position som ett framstående innovationsland inom life science, säger Lars Hammarström, chef för avdelning Hälsa på Vinnova.

Vinnova är med och finansierar samarbetet och skjuter nu till 36 miljoner kronor till GMS för 2020-2021. Finansieringen ska bidra till fortsatt införande av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården och främja nya forsknings- och innovationssamarbeten mellan näringslivet, vården och akademin. Deltagande parter i satsningen medfinansierar med sammanlagt 52 miljoner kronor.

Frågor?

Lars Hammarström

Direktör och avdelningschef

Senast uppdaterad 7 juli 2020

Statistik för sidan