Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny satsning på innovationer i krisens spår

Publicerad: 27 mars 2020

Vinnova gör en ny satsning på innovationer i spåren av coronakrisen. Erbjudandet vänder sig till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid. De nya lösningarna ska kunna användas inom sex till tolv månader.

- I det nuvarande läget ser vi ett stort behov av att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion, säger Erik Borälv, ansvarig för Vinnovas nya satsning.

Med fokus på samhällsnytta och ekonomisk återhämtning

Erbjudandet vänder sig till initiativ inom alla verksamhetsområden, som utgår från nuläget och mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

Erbjudandet kommer att vara sökbart i fem månader. Ansökningar bedöms minst en gång per månad. Förutsättningarna och behoven förändras snabbt vilket betyder att erbjudandet sannolikt kommer justeras varje månad.

Fakta om erbjudandet

  • Erbjudandet är öppet för alla verksamhetsområden.
  • Det vänder sig till projekt som genom innovation adresserar nya utmaningar kopplade till coronakrisen.
  • Projekten ska bidra till en hållbar omställning av produktion eller verksamhet.
  • De nya lösningarna ska kunna tas i användning inom tolv månader.
  • En ansökan ska ha minst två parter, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menas den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande måste vara juridiska personer.
  • Projekt kan söka och beviljas max en miljon kronor.

Sök erbjudandet

Läs mer om erbjudandet och ansök

Frågor?

Erik Borälv

Utlysningsansvarig

+46 8 473 32 22

Senast uppdaterad 17 maj 2021

Statistik för sidan