Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Coronakrisen: Så arbetar vi

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och anpassar vår verksamhet kring de rådande omständigheterna. Vår ambition är att erbjudanden om finansiering och beslut om vilka forsknings- och innovationsprojekt vi finansierar ska fortlöpa som vanligt. Vi strävar också efter att genomföra möten och konferenser digitalt.

SENAST UPPDATERAD TORSDAGEN DEN 16 FEBRUARI 2021

Vi vet att det är många frågor som uppstår i samband med coronaviruset. Vi fortsätter att göra de omställningar som är nödvändiga för att genomföra vår verksamhet.  

Ni som söker finansiering hos oss kan känna er trygga i att vi bedömer ansökningar enligt våra normala rutiner och processer. Har ni nyligen skickat in en ansökan, kan ni göra ändringar om era förutsättningar förändrats. Och vi är fortsatt lyhörda för behoven hos er som driver projekt med finansiering från oss.

Vi fortsätter finansiera forskning och innovation

Vi fortsätter att utlysa erbjudanden om finansiering och besluta om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. De flesta av våra medarbetare arbetar hemifrån tills vidare. 

Har du frågor om ett specifikt erbjudande, kontakta den utlysningsansvariga.

Sök finanisiering i något av våra erbjudanden

Möten och konferenser genomförs digitalt

Vår ambition är att genomföra möten och konferenser digitalt så långt det är möjligt. Vi strävar efter att ställa om våra aktiviteter, inte ställa in dem.

Kontakta den mötesansvariga om du har frågor om något specifikt möte.

Se alla våra publika möten och konferenser i vår kalender

Ändra en inskickad ansökan om finansiering 

Ni som lämnat in en ansökan och inte fått besked om finansiering än, kan fortfarande göra ändringar om era förutsättningar förändrats. 

  • Om sista ansökningsdag inte passerat, kan ni gå in i Intressentportalen för att låsa upp er ansökan och göra ändringar. Ni kan ändra i er ansökan så många gånger ni behöver fram tills erbjudandet stänger.
  • Om erbjudandet stängt och ni behöver göra ändringar i er ansökan, kontakta er handläggare för att komplettera ansökan.

Om ert projekt förändras eller ställs in

Vi vet att ni som driver projekt med finansiering från oss har fått nya förutsättningar och utmaningar. Vi förstår att projektaktiviteter kan behöva ställas in eller göras om.

Kan inte rapportera

Om den koordinerade parten i ert projekt inte kan rapportera till oss på grund av, till exempel, permittering, kan ni kontakta er handläggare och be om att byta koordinator tillfälligt. 

Detta kan till exempel hända i projekt där vissa parter är verksamma och har kostnader, men andra parter inte kan arbeta för att de har permitterats.

Behöver förlänga eller pausa projektet

Om ni behöver förlänga projekt för att kunna slutföra ert projekt på bästa sätt, behöver ni begära en ändring av projekttid.

Om ni vill pausa projektet för att sedan starta upp projektet igen när situationen har ändrats, begär ni en ändring av projekttid.

Begär ändring av projekt

Behöver ändra kostnader i projektet

Om ni behöver fördela om er budget väsentligt för att kunna genomföra projektet, behöver ni begära en ändring av budgeten. Det gör ni genom att begära en ändring i ert projekt.

Begär ändring av projekt

Vi förstår att det kan uppstå extra kostnader i samband med att resor och möten ställs in. Därför har vi tydliggjort vilka kostnader vi kan finansiera.

Vilka extra kostnader vi kan finansiera

Kan inte genomföra projektet

Om ni inte längre kan genomföra ert projekt enligt beslut eftersom förutsättningarna har förändrats väsentligt, kontakta er handläggare.

Kan inte återbetala

Om ni har återbetalningskrav men inte har möjlighet att återbetala, behöver ni kontakta er handläggare.

Vår utgångpunkt är att pengarna ska återbetalas. Men våra beslut bör inte leda till att organisationer inte kan betala sina skulder i tid och hamna på obestånd. Vi har därför möjlighet att ge uppskov med betalningar eller upprätta en avbetalningsplan.

Information om Corona-viruset

Vinnova följer Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer med anledning av det nya coronaviruset.

Senast uppdaterad 2 februari 2022

Sidansvarig: Karin Tell

Statistik för sidan