Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kostnader vi kan finansiera

Publicerad: 20 mars 2020

Med anledning av coronaviruset behöver vi informera om vår tolkning av stödberättigande kostnader för er som driver projekt med finansiering från oss.

Under nuvarande omständigheter kan resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster behöva ställas in. Vi är medvetna om att detta även drabbar många projekt som får finansiering av oss.

Att ställa in sammankomster kan medföra kostnader för varor eller tjänster som inte kommer att levereras till eller användas av projektet. Dessa kostnader kan vi finansiera under visa omständigheter.

Vi finansierar faktiska och skäliga kostnader

För att vi ska kunna finansiera en kostnad, det vill säga att den räknas som en stödberättigande kostnad, krävs bland annat att det är en faktisk kostnad som uppkommit hos projektparten under projekttiden. Den ska även vara skälig och ha uppkommit enbart för genomförande av projektet.

Faktiska kostnader i projektet som uppkommer på grund av avbokningar som sker baserat på rekommendationer och restriktioner av svenska myndigheter anses vara stödberättigande. Men bara om de ursprungliga planerade kostnaderna för den avbokade aktiviteten uppfyller kraven för att vara stödberättigande.

Vi uppmanar dock projekt att försöka planera verksamheten och agera proaktivt för att minska de extra kostnader för projektet som uteblivna varor eller tjänster kan medföra.

Risk att projektet försenas eller inte uppnår resultat

Om ert projektet inte kan genomföras som planerat eller försenas, kan du begära en ändring av projektet. 

Mer om hur vi stöttar projekt som står inför nya utmaningar

Mer om coronaviruset

För övrig information om coronaviruset hänvisar vi till den information och de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Senast uppdaterad 31 mars 2020

Statistik för sidan